Bible pro dnešek: Požehnání nové smlouvy

Pavel v listu Římanům mluví o lidech, kteří přijali nabídku „nové smlouvy“, kterou s námi uzavřel Ježíš. A jako první výsledek uvádí, že mohou prožívat POKOJ. Ten by chtěl asi prožívat každý z nás. O jakém pokoji se zde hovoří a jak jej dosáhnout? Ve svém prvním listu Jan použil výraz: „Kdo má Syna, má život… „ Jan o věčném životě mluví jako o něčem, co má křesťan už dnes? Chápeme tento výraz správně? Rozhovor na téma třináctého úkolu „Požehnání nové smlouvy“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.

Bezejmenná a mocný nemocný

12. 6. 2021 Záznam kázání Bezejmenná a mocný nemocný (2. Královská 5, 1 -15) Jiří Bauer ml.

na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=lEs-TFtZHwI

Poznávej Boha na všech svých cestách

5. 6. 2021 Záznam kázání Poznávej Boha na všech svých cestách (Přísloví 3, 6) Bohuslav Zámečník

na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=UaYGGlxDik8

Proroctví Bible a současná pandemie

Proč existují nemoci, když Bůh je láska? Mohou být pandemie Božím trestem? Hovoří Bible konkrétně o současné pandemii? Co nás čeká v budoucnosti?

ON-LINE SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE Od 7. 1. 2021 každý čtvrtek od 19.00 https://meet.google.com/hjp-zpmc-spk

V PŘÍPADĚ OTÁZEK SE NEVÁHEJTE OBRÁTIT NA https://www.jsemstebou.cz info@jsemstebou.cz

Každodenní naděje

15. 5. 2021 Záznam kázání Každodenní naděje (1. Tessalonickým 5:16,24) Vítek Vurst

Apoštol Pavel a lockdown

Stařec sedící za stolem, třesoucí se rukou píše na pergamen, zatímco jeho mysl je tisíce kilometrů daleko a jeho duch prahne po někom, kdo by mu porozuměl, po někom, kdo by sdílel jeho vzpomínky i starosti, jeho radosti i trápení. Je unavený z odloučení!

  • Je nám tento příběh nějak povědomý? Rok 2021 jsme zahájili uprostřed pandemie, která už celých dvanáct měsíců ovlivňuje naše životy. Bohoslužby v online prostředí, dokonce omezení kontaktu s bližními není vůbec totéž, jako být spolu osobně.  
  • A tak možná něco nás může spojovat s letitým apoštolem nacházejícím se ve studené vězeňské cele v Římě – odříznut od světa, za mřížemi, osamocen! 
Více >

Bible pro dnešek: Věčná smlouva

Jaké jméno má Bůh? Co znamená slovo Hospodin a význam tetragramu JHVH? Proč Bůh mění Abramovi jméno? Proč si vybírá jeden národ, kterému chce být Bohem? A co znamená vyjádření, že se jedná o smlouvu věčnou? Co je na této smlouvě věčného? Rozhovor na téma čtvrtého úkolu „Věčná smlouva“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.

Bible pro dnešek: Noe – smlouva pro všechna budoucí pokolení

Jak si vysvětlit to, že nedlouho po pádu do hříchu se celá země zkazila? Noe byl člověk výjimečných kvalit. Znamená to, že naději na záchranu mají pouze lidé jemu podobní? A co znamená Boží vyjádření, že se rozpomene na věčnou smlouvu s veškerým živým tvorstvem? Rozhovor na téma třetího úkolu „Noe – smlouva pro všechna budoucí pokolení“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan.