Bylo to všechno zbytečné a marné?

Bylo všechno zbytečné a marné?  

1 Kor 15,58 „Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.“ (B 21) 

Jednou v noci se zloděj vloupal do jednopokojové garsoniéry, kde žil francouzský romanopisec Honoré de Balzac. Tento vetřelec se snažil potichu otevřít zámek v psacím stole, aniž by přitom spisovatele probudil. Pojednou ticho přerušil cynický smích na posteli, kde Balzac ležel a pozoroval zloděje. 

„Proč se smějete?“ zeptal se zloděj. 

„Směju se při pomýšlení, jakému riziku se vystavujete, když se pokoušíte najít v noci peníze v mém psacím stole, přitom jeho zákonný vlastník toho není schopen ani ve dne. Jaká marnost!“ 

Šalomoun shrnuje to, jak nahlíží na život, těmito slovy: „Viděl jsem všechno, co se děje pod sluncem, a poznal jsem, že všechno je jen marnost a honba za větrem.“ (Kaz 1,14; SNC) 

Více >

Návrat ke kořenům nebo soustředění se na budoucnost

8. 1. 2022 Záznam kázání Návrat ke kořenům nebo soustředění se na budoucnost  (Kazatel 1, 8-9) Tomáš Kábrt

https://youtu.be/PKufSyKVDcM

Trojandělské poselství

Kázání Trojandělské poselství  (Zjevení 14) Enoch Martínek

Zastaralé poselství nebo pravda týkající se důležitých problémů současnosti? 

Ve čtyřicátých létech 19. století (1840) se začal měnit svět vlivem sociálních, politických, vědeckých a náboženských revolucí. Charles Darwin napsal svou první knihu „Původ druhů“ v roce 1842, ale váhal s jejím vydáním. Přírodní výběr se později stal základním kamenem moderní biologie. 

Dopad evoluční teorie na vědu, filosofii, psychologii a náboženství byl nevyčíslitelný. Současně s tím přinesli Karl Marx a Frederick Engels knihu s úderným názvem „Komunistický manifest“, vydanou v Londýně a později překládanou do mnoha jazyků. Extrémní socialismus ve spojení s marxismem začal prohlašovat, že „náboženství je opium lidstva“. Začíná tedy období snižování hodnoty člověka (dehumanizace), a tím vytlačování osobního Boha jako Stvořitele z veřejného života. 

Více >

Narození Ježíše Krista

11. 12. 2021 Záznam kázání Narození Ježíše Krista  (Lukáš 2, 1-14) Pavel Šimek

https://youtu.be/mWCnLKd4CDE

Vrabcova píseň o naději

Bible pro dnešek: Ozvěny Deuteronomia ve Starém zákoně

Muselo se narodit dítě

4. 12. 2021 Záznam kázání Muselo se narodit dítě  (Zjevení 12, 1-2) Radim Passer

https://youtu.be/-LvlBvMrBwU

Bůh je pro všechny lidi

27. 11. 2021 Záznam kázání Bůh je pro všechny lidi  (Skutky 10, 1-17) Petr Staš

https://youtu.be/BoX2Cy5KzuQ