Stránky mládeže Českého sdružení CASD: 

Mládež NET

Facebook – Youth of Bohemia