„Křesťanská bohoslužba je to nejdůležitější, nejnaléhavější a nejkrásnější, co se může na zemi dít.“ (K. Barth)

Bohoslužby se konají každou sobotu od 9:30 na Plzeňské 49, Karlovy Vary a jsou otevřeny všem příchozím. Jedním ze základních cílů křesťanské bohoslužby je sdílení s lidmi hledajícími Boha i smysl života, ale také setkání s Bohem samotným prostřednictvím zvěstovaného Slova při kázání, zpěvu duchovních písní a modlitbě.

Dopolední bohoslužba je složena ze dvou částí.

První část nazýváme Sobotní školou. Jedním ze základních cílů Sobotní školy je pomáhat „studentům“ lépe porozumět poselství Bible a vést je k duchovnímu růstu skrze modlitbu a studium Božího slova. Cílem společného sdílení při studiu Bible je naučit se, jak správně interpretovat a praktikovat v každodenním životě zvěst evangelia. Témata jsou připravena vždy čtvrtletně. Ke každému tématu je k dispozici tištěný materiály „Průvodce studium Bible“, který lze zakoupit ve sboru nebo stáhnout zde: http://sobotniskola.casd.cz/category/lekce-pro-studenty-pdf/

Druhá část je bohoslužba s kázáním. Při kázání se kazatel snaží aktuálně přiblížit zvěst konkrétního biblického textu přítomným.

Pořad bohoslužby:

Sobotní škola – 1. část:

09.30 h: přivítání, duchovní píseň, modlitba

09.40 h: studium Bible ve skupinách (diskuse na stanovená témata, pro mládež a děti oddělené programy)

10.25 h: sbírka na misii ve světě, duchovní píseň, modlitba

Přestávka: (10:35 – 10:55)

Kázání – 2. část:

10.50 h: sborová oznámení

11.00 h: duchovní píseň, modlitba, čtení z Bible, sbírka pro potřeby sboru, příběh pro děti

11.20 h: kázání

11.50 h: duchovní píseň, modlitba

(uvedené časy jsou orientační)