Oznámení

Vzpomínková bohoslužba

Při vzpomínkové bohoslužbě vzpomenul karlovarský sbor na zesnulého bratra Miroslava Muchu.

Stručný životopis Miroslava Muchy 

Miroslav Mucha se narodil v roce 1959 jako první dítě matce, která pocházela z Německa. Přišla po válce zde do západních Čech se svou sestrou a našly si práci v porcelánce. Provdala se za slovenského Roma Muchu, který nevedl příliš spořádaný život. Narodil se jim ještě druhý syn, o dva roky mladší od Mirka. Sílící konflikty ze strany otce se později Mirek rozhodl řešit tak, když měl 17 let, že spolu s matkou a bratrem se od otce odstěhují. 

Mirek byl v útlém dětství postižen dětskou obrnou, což jej poznamenalo až do dospělosti. Vystudoval ekonomickou školu a v roce 1980 se oženil se Zdeňkou. 

Více >

Obnovení bohoslužeb

Vzpomínková bohoslužba

Ohlédnutí za životem a dílem prof. Vladimíra Krále

Po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí zemřel v 69 letech prof. Vladimír Král, který byl v kruzích rodiny a přátel nejčastěji oslovován jako Mirek. Připomeňme si jeho život a dílo vzpomínáním kazatele Michala Balcara a spolupracovníka Pavla Martáska.

Ježíš řekl: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi, kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi“. Odešel člověk, který se ke Kristu přiznával mírou vrchovatou.

Více >

Rozloučení

Dne 18. prosince 2018 ve věku 77 let zemřel bratr v Kristu

Ivan Jaworek

 

S naším bratrem se rozloučíme
v pátek 28. prosince 2018 ve 12.30 hodin
v kapli na hřbitově v Kraslicích.

Bratr Ivan byl dlouholetým členem sokolovského sboru Církve adventistů s.d.

Vzpomínáme s vděčností na společné chvíle, modlíme se za nejbližší rodinu.

Věříme, že se opět setkáme při druhém příchodu Pána Ježíše.

 

Rozloučení s Alanem Chlebkem

Milá duchovní rodino,

v pondělí 2. 11. 2015 zemřel po krátké vážné nemoci ve věku 41 let kazatel evangelia Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne Alan Chlebek. Přes všechny otazníky chceme vyjádřit vděčnost Bohu za jeho duchovní dary, kterými sloužil především mladým lidem nejen v Moravskoslezském sdružení.

Více >