Aktuality

100. výročí

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu k 100. výročí adventistického společenství v Karlových Varech.

Kdy? 15. 10. 2022

Kde? Sbor CASD Plzeňská 49, Karlovy Vary

bližší informace budou doplněny později

Modlitební týden 2020

Každoročně je podzim v naší církvi časem, kdy společně na celém světe prožíváme čas modliteb a duchovního rozjímání. Letošní modlitební týden, proběhne v termínu od 7. do 14. listopadu.

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Tt 2,11–13)

Věrnost v křesťanském životním stylu – to je název přednášek týdne modliteb. Během tohoto týdne se budeme zabývat několika důležitými tématy. Začneme Biblí, která tvoří základ životního stylu křesťana. Podíváme se na to, jak hodnoty Božího království formují život křesťana. Budeme se také zabývat vztahem křesťanského životního stylu a sdělovacích prostředků. Dalším tématem je životní styl křesťana a sexualita. Tento mimořádný týden zakončíme článkem: „Život v době konce: křesťanův životní styl a události posledních dnů“.

V přednáškách se nezapomíná ani na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete příběhy, které připravilo oddělení dětí naší církve.

Přednášky jsou ke stažení zde.

V sobotu 14. listopadu se bude také konat sbírka pro celosvětové misijní projekty Generální konference.

Přejeme Vám všem Boží požehnání, radost při studiu Božího slova i ze vzájemného společenství, které můžete prožít při modlitebních setkáních.

Peter Čík, Mikuláš Pavlík, Marek Škrla

Podpora zdraví

Milí přátelé,

Dovoluji si upozornit na nový YouTube kanál, kam pravidelně přidává svá nová, velmi zajímavá a výjimečně kvalitní zdravotní videa naše milá spolupracovnice MUDr. Hanka Kahleová, PhD., vedoucí výzkumu ve Physicians Committee for Responsible Medicine, Washington DC, USA.

Videa jsou v češtině a na YT kanálu si můžete objednat jejich pravidelné odebírání.

Viz: https://www.youtube.com/channel/UCyJLBX2Q2JBe_VDA8HZ6-Xw

Srdečně zdraví,

ROBERT ŽIŽKA
Prameny zdraví, z. s.
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec
M: +420 737 303 796
zizka@pramenyzdravi.cz
www.pramenyzdravi.czhttps://faktaozdravi.cz

Podpisovy_vzor

Nová omezení bohoslužeb

Na základě usnesení Vlády ČR platného s účinností od 14.10.2020 se bohoslužby ruší!

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů na www.bohosluzbyonline.cz

Veřejná sbírka pro postižené povodněmi

ADRA otevřela veřejnou sbírku pro postižené povodněmi

V důsledku aktuálních červnových záplav a povodní v oblasti Šumvald, Uničov, Oskava a Dlouhá Loučka organizace ADRA otevřela veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi, především chceme konkrétně pomoci se sanacemi až 250 studní.

Pomoci můžete:

  • Zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA 30 / DMS ADRA 60 / DMS ADRA 90 na tel. číslo 87 777. (Cena jedné DMS je 30/60/90 Kč, ADRA obdrží 29/59/89 Kč.)
  • Zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 391.
  • Přispět můžete přes darujme.cz

ADRA má se sanacemi studní řadu zkušeností a ráda pomůže lidem v zasažených obcích jejich hlavní zdroje pitné vody obnovit. Sanace jedné studny stojí 4500,- až 5000,- Kč. Děkujeme, že spolu s námi těmto lidem svojí “kapkou” pomůžete.

Vaše ADRA

Pomáhat s Vám je radost!

Vzdělávání pro všechny děti

Společná petice CASD a ADRA s 1 000 000 hlasů. Pomozte nám získat 5000 za ČR.

Obracíme se na Vás s prosbou o připojení Vašeho hlasu ve prospěch dobré věci! Jedná se o společnou petici Generální konference CASD a ADRA International pod názvem EveryChild EveryWhere In School týkající se záměru podpořit výrazněji hlas naší církve i Adry na národní i nadnárodní úrovni ve prospěch dosažitelnosti vzdělávání pro všechny děti na světě.

Rychlý podpis on-line i více informací najdete zde.

Více >

Do kostela se šesti „R“

Obnovení bohoslužeb

Vážení přátelé,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR se v sobotu 16.5.2020 uskuteční první bohoslužba.

Prosíme o důsledné dodržení následných opatření:

  • při vstupu si odesinfikujte ruce (desinfekce je připravena)
  • dodržujte minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti
  • po celou dobu bohoslužeb musí mít účastníci na ústech roušku
  • bude upuštěno od vzájemného podávání rukou
  • do malého sálu bude omezen přístup, proto pokud potřebujete, vezměte si s sebou pití
  • účast do 100 osob

Bohoslužba bude zkrácena o odpolední část.

Po skončení bohoslužby je možné využít rozlehlou zahradu k rozhovorům.

Těšíme se s vámi všemi na viděnou!

MgA. Martin Lindtner B.A.

kazatel sboru CASD Karlovy Vary

Pověz to světu

Díky spolupráci HopeTv a Maranatha z.s. můžete shlédnout internetovou premiéru českého znění filmu Pověz to světu. Film by měl být k dispozici na Youtube HopeTV do 17. dubna 2020.

Pověz to světu je historický film, zachycující skutečný příběh skupiny rozdílných lidí. Jejich životy se spojí v zápase o porozumění biblických proroctví o druhém příchodu Ježíše Krista. Na pozadí společenského, politického a duchovního převratu v Americe 19. století naděje Kristových následovníků ztroskotají, když se v určené datum Mesiáš nevrátí. Na druhý den zjistí, že jejich svět se změnil v chaos. Námořní kapitán vše ztratil, farmář se snaží pochopit, kde se zmýlil, mladá žena má vidění a rodí se dynamické celosvětové hnutí.

Film je možné objednat také na DVD – http://www.maranatha.cz/

Jsme spolu

Od úterý 17.3. ve 20:00 vás zve sbor Církve adventistů s. d. Praha – Smíchov ke každovečernímu setkání s názvem JSME SPOLU.

Poznejte zajímavé hosty, prožijte společná sdílení, povzbuzení…….Každý další den v tento čas naviděnou! http://www.bohosluzbyonline.cz/videos/online_list