Pozvánky

Bible pro dnešek: Kain a jeho odkaz

100. výročí

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu k 100. výročí adventistického společenství v Karlových Varech.

Kdy? 15. 10. 2022

Kde? Sbor CASD Plzeňská 49, Karlovy Vary

bližší informace budou doplněny později

Bible pro dnešek: Ježíš – původce a dokonavatel naší víry 

Ten, kdo je již delší čas křesťanem, tak se často setkává s tím, že jako následovníci Ježíše Krista musíme žít z víry. Co je to za víru? Jak poznám, že mám tu správnou víru? A co znamená vyjádření, že Ježíš Kristus vede naši víru od počátku až do cíle?

Rozhovor na téma „Ježíš – původce a dokonavatel naší víry“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

Bible pro dnešek: Ozvěny Deuteronomia ve Starém zákoně

Bible pro dnešek: Velký národ díky Hospodinu

Rozhovor na téma šestého úkolu „Úvod do knihy Deuteronomium“ vedli moderátor HopeTV Oldřich Svoboda a teolog Jiří Moskala.

Bible pro dnešek: Úvod do knihy Deuteronomium

Deuteronomium! Už ten název zní podivně, záhadně a nepříliš lákavě. Co se ale za ním skrývá? O čem vlastně je tato několik tisíc let stará biblická kniha, která dnes rozhodně nepatří mezi ty nejčtenější? Jaký obraz Boha nám nabízí? Může něčím zaujmout i současného čtenáře?

Rozhovor na téma prvního úkolu „Úvod do knihy Deuteronomium“ vedli moderátor HopeTV Oldřich Svoboda a teolog Jiří Moskala.

K tématu studia biblické knihy Deuteronomium byla vydána publikace, kterou můžete koupit zde: https://www.adventorion.cz/knihy/deut…

Achillovy paty evoluce

Původ života