Jsme křesťanský sbor církve adventistů sedmého dne v Karlových Varech

Chceme naplnit potřeby lidí žijících ve 21. století. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví.

V našem sboru nabízíme pomoc, podporu a společenské vazby na cestě duchovního i osobního růstu.

V sobotu dopoledne v 9,30 hod. se setkáte s novými přáteli a poznáte své sousedy. Můžete se vzájemně sdílet v diskuzních skupinách na spirituální témata, např. Co je víra? Jak se člověk může kontaktovat s Bohem? K čemu je dobrá církev? apod. Jako pomůcka vám bude k dispozici tištěný materiál „Průvodce studiem Bible“.

V téže době můžete svěřit své děti do péče nadšených učitelů ve skupinách podle věku – od předškolního věku cca 4 let až do 15 let – kde se jim budou věnovat vyprávěním s obrázky biblických příběhů,  např. o Davidovi a jiné, anebo malováním,  zpěvem a hudbou.

V 10,50 hod. uslyšíte pozitivní a praktickou zvěst, která vás každý týden povzbudí.

Myslíte si, že by návštěva našeho sboru mohla být příjemná? Přijďte se podívat. Přicházejí zde lidé z různého prostředí, mladí i senioři, rodiny s dětmi i jednotlivci. Vaše problémy chceme brát velmi vážně. Jsme skupina přátelských a spokojených lidí, kteří objevili radost křesťanského životního stylu.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Karlovy Vary
Plzeňská 49
Karlovy Vary
360 01
 
Pavel Šimek
kazatel sboru
tel.:  + 420  721 053 190
e-mail: p.simek@volny.cz