Děti

Klanění se pouze Bohu

Klanění pouze Bohu (misijní příběh pro děti z Thajska) 

Šestiletá dívka DJ právě když vcházela do školní haly, zahlédla malou svatyni se svatým obrázkem. Víte děti, co je to svatyně se svatým obrázkem? V naší zemi jsou též podobné, například na cestě ke zřícenině kostela sv. Linhart stojí malá kaplička a uvnitř jsou svaté obrázky. A ve škole, kde DJ chodila, byla taková malá svatyně, ve výklenku na zdi, a byl tam obrázek Marie, matky Pána Ježíše. DJ si vzpomněla, jak učitel jim při vyučování říkal, že když půjdou okolo tohoto obrázku Marie, že se mají před ním poklonit. A tak malá DJ si opatrně klekla naproti tomu obrázku. A pak pokračovala na své cestě. Nevěděla však, že ji někdo zahlédl, když se tam poklonila. Vyšla po schodech do čtvrtého patra školy. Ten kdo ji náhodou letmo zahlédl, jak se poklonila před svatým obrázkem Marie, byl její tatínek. Její tatínek byl adventista a on se před svatými obrázky neklaněl. Nejdříve si myslel, že to byla jedna ze žaček školy, ale když uviděl její tvář, uvědomil si, že je to jeho malá dcerka. 

 

Více >

Příběh pro děti: Klokan Kuba

Víte děti, jak vypadá klokan a kde žije? Správně, v Austrálii. V Austrálii, to je na druhé straně zeměkoule, mají děti právě velké letní prázdniny, dva měsíce až do konce ledna. A právě tam se odehrál příběh o klokanovi Kubovi.

Více >