Kázání

Mohu se schovat před Hospodinem?

24. 7. 2021 Záznam kázání Mohu se schovat před Hospodinem?  (Jonáš 1, 1) Ladislav Landsfeld

na tomto odkazu:  https://youtu.be/igoUsXvfXjo

Zapři sám sebe

17. 7. 2021 Záznam kázání Zapři sám sebe  (Matouš 16, 24) Pavel Šimek

na tomto odkazu: https://youtu.be/06zbx35wtFs

Úvaha nad pandemií a poslední události

10. 7. 2021 Záznam kázání Boží lid v době pandemie (Lukáš 21, 28) Enoch Martínek

na tomto odkazu: https://youtu.be/M58cTZTIagc

Znamení o tom, že konec je blízko (Mt 24,6-8; SNC), zahrnují též morové rány, jako byl v roce 2019 coronavirus. „Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy“ (v. 7). Ovšem o těchto znameních Ježíš řekl: „Ale to bude jen počátek hrůz“ (v. 8). Není to ještě konec, protože mimo jiné důvody: „Dříve, než nastane konec světa, musí se o mně dovědět lidé všech národů“ (Mk 13,10; SNC). 

Více >

Čísla, která mluví

3. 7. 2021 Záznam kázání Bezejmenná a mocný nemocný (Numeri 1, 44 -46) Aleš Trdla

na tomto odkazu: https://youtu.be/tjS8KPS9VWU

Bezejmenná a mocný nemocný

12. 6. 2021 Záznam kázání Bezejmenná a mocný nemocný (2. Královská 5, 1 -15) Jiří Bauer ml.

na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=lEs-TFtZHwI

Poznávej Boha na všech svých cestách

5. 6. 2021 Záznam kázání Poznávej Boha na všech svých cestách (Přísloví 3, 6) Bohuslav Zámečník

na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=UaYGGlxDik8

Každodenní naděje

15. 5. 2021 Záznam kázání Každodenní naděje (1. Tessalonickým 5:16,24) Vítek Vurst

Apoštol Pavel a lockdown

Stařec sedící za stolem, třesoucí se rukou píše na pergamen, zatímco jeho mysl je tisíce kilometrů daleko a jeho duch prahne po někom, kdo by mu porozuměl, po někom, kdo by sdílel jeho vzpomínky i starosti, jeho radosti i trápení. Je unavený z odloučení!

  • Je nám tento příběh nějak povědomý? Rok 2021 jsme zahájili uprostřed pandemie, která už celých dvanáct měsíců ovlivňuje naše životy. Bohoslužby v online prostředí, dokonce omezení kontaktu s bližními není vůbec totéž, jako být spolu osobně.  
  • A tak možná něco nás může spojovat s letitým apoštolem nacházejícím se ve studené vězeňské cele v Římě – odříznut od světa, za mřížemi, osamocen! 
Více >

Křesťan v době pandemie

Co máme dělat jako křesťané adventisté v této době pandemie?

Když jsme se začátkem minulého roku poprvé dověděli o nakažlivém čínském viru, vzbudilo to u mnohých zvědavost. Kde se vzala tato nemoc, kterou později odborníci pojmenovali covid-19? Jak se projevuje, jaké jsou příznaky, dá se vyléčit a jak se před ní chránit? Když jsme se doslechli o prvním pacientovi, který na ní zemřel, což čínská média chtěla ututlat, tak nás to šokovalo. O to větší tragédie to byla, když čínský lékař, který o této velice nakažlivé chorobě začal hovořit na veřejnosti, a byl za to ostrakizován, nakonec sám na ni zemřel.

Později se na nás začala hrnout stále větší čísla o počtu nakažených, narůstající počet zasažených zemí a počty zemřelých. A to pokračuje až dodnes. Každodenní příděl čísel nás už po roce tolik nepřekvapuje; začínáme být vůči těmto zprávám „z černé kroniky“ postupně neteční a vyhasíná v nás soucit s utrpením druhých. Je to přirozený efekt mentální obrany našeho organismu. Dá se to pojmenovat jako psychická otupělost, ochromenost nebo znecitlivělost. Psychologové hovoří o únavě z pandemie.

Více >

Být nad věcí

Jak se vyhnout léčce falešných konspiračních teorií

Kaz 7,27.29

„Pohleď, na co jsem přišel, říká Kazatel,

když jsem hledal rozluštění všech věcí,

a které stále ještě hledám,

ale dopátrat smyslu se nemohu:

Přišel jsem na to, že Bůh učinil upřímného člověka,

ale ten vyhledává scestné myšlenky.“ (SNC) „smyšlenky“ (ČEP)

Jste zvědaví? Rádi luštíte křížovky? Nebo se díváte na AZ kvíz? Anebo vás zajímají záhady, např. Bermudského trojúhelníku?

Bůh nás stvořil s přirozenou zvědavostí o svět okolo nás. Neustále chceme skládat dohromady díly jakési skládačky (puzzles – pucle) a řešit určitá tajemství, která nás obklopují.

Takový byl i Šalomoun alias Kazatel, jak vyznává ve své knize v 1,12.13 „Umínil jsem si, že moudře prozkoumám všechno, co se děje pod nebem.“  Ve verši 17. Pokračuje: „Usmyslil jsem si, že se budu pídit nejenom po moudrosti, ale že se nebudu stranit ani ztřeštěných a bláznivých“. (SNC)

Více >