Pathfinder

Klub Pathfinder: Krušnohorské toulání

Království železnic

Vedoucí oddílu Třináct pramenů Kamila Součková využila volna a naplánovala dětem další zajímavou akcičku. Exurzi do Království železnic https://www.kralovstvi-zeleznic.cz/ na pražském Smíchově.

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPLlwVZOtLkY-WLqwJyDAHJTAV_MCJVNxH3j_k

Nahlédli jsme do úžasného světa největšího modelového kolejiště v naší republice. Modely vláčků se na 574 čtverečních metrech prohání 6ti „kraji“ ČR.

Více >

Tříkrálová sbírka

Rok s rokem se sešel a v Karlových Varech se opět koledovalo. Do ulic vyrazili v oblecích králů děti z oddílu Třináct pramenů Klubu Pathfinder a koledovali pro potřebné.

Děti prožily otevření se lidem, pocit sounáležitosti, uplatnění lásky jeden k druhému bez podmínek. Děkujeme za jejich odvahu a příklad! Nikdy nevíme, kam až dosáhne naše dobré jednání a co všechno může způsobit.

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.

Židům 6:10

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika. Má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jubilejní Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. V pokladničkách se sešlo přes 130 milionů.

Rampouch

Poslední lednový víkend putovaly děti z karlovarského oddílu Třináct pramenů do Českých Budějovic. Setkání pathfinderů – RAMPOUCH pořádala oblast Jižní kříž.

Víkendové aktivity byly spojeny s texty 11. – 15. kapitoly Lukášova evangelia.

V sobotním kázání se Roman Buchtel, vedoucí Českého sdružení Klubu Pathfinder zamýšlel nad moudrostí. Zapůsobil na emoce dětí – měly možnost si „přivonět“ ke žluté tekutině asociující  podobenství o marnotratném synu

Při odpoledních aktivitách v parku byly děti rozděleny do skupinek. Na stanovištích plnily úkoly směřované na dobré skutky. Jedním z nich bylo rozveselit smutnou holčičku na houpačce. Čekala jsem, že se jí malí kluci naší skupinky ve složení mamka sardel, Vojta, Ondra a Matyáš pokusí rozesmát. Namísto toho zazněla otázka: „A můžeme tě pohoupat?“ Děti nás učí vidět svět jinýma očima. Často je jejich způsob řešení situace o mnoho rychlejší! Dalšími úkoly bylo rozdělat a udržet oheň, najít vhodné místo kam přenést zraněného kamaráda, pomoci slepému přejít na dané místo, ulovit zvíře lukem a šípem, přenést náklad slalomem, svázat oblečení a vytvořit tak co nejdelší pruh.

 

 

 

 

 

 

Více >

Výroční setkání KP

Od pátečního večera 14. 12. 2018 do neděle 16.12.2018 proběhlo v Chaloupkách pod Blaníkem v rámci českého sdružení Výroční setkání Klubu Pathfinder.

Hlavní náplní setkání bylo zhodnocení proběhlých akcí, sdílení zkušeností a plánování akcí budoucích.

 

Během pátečního večera byly na programu porady jednotlivých oblastí. O činnosti organizace České rady dětí a mládeže  pohovořil předseda ČRDM pan Aleš SedláčekVíce >

Ohlédnutí za létem na Ohři

Sjezd Ohře začínáme v Tršnicích u Chebu se dvěma plně naloženými rafty. Plán je doplout do Lokte a odtud pokračovat busem do Varů. Ale voda je voda, plyne si jak chce. My se jí nemohli nabažit, a tak měníme k radosti celé posádky (nebo alespoň většiny – co těm ostatním také zbývalo, když z vody se tak špatně prchá) během cesty naše plány. O tom až později. Po vyplutí se kocháme bohatým výskytem Motýlice lesklé na březích porostlých ostřicí. Provází nás pronikavě sladká vůně netýkavky. Řeka je prorostlá silně ohroženým Rdestem prorostlým. Krása!

Jednomu ze starších členů posádky se zastesklo po dětských radovánkách a nafukuje dětský kruh do něhož se následně bez sebemenších problémů nasouká, hupsne do vody a „pomáhá“ v rychlejším plutí raftu. Naštěstí je voda dosti studená a přibližně po hodině opět naskakuje do člunu a raft se zase sune znatelně o pár coulů rychleji vpřed. Na prvním tábořišti v Kynšperku se snažíme uvařit bramboračku. Mužská část posádky občas cosi žbrble o tom že to bude trvat dlouho, no naštěstí se ženám točícím se kolem ohně již od doby kamenné podaří do hodiny ucpat papulky dobrou bramboračkou. Další den dojíždíme do Šabiny, kde nikdo neodolá smažáku a limonádě servírované sličnou Zuzankou. Přijít nyní s nápadem zkusit bobříka hladu, byli bychom určitě sraženi pádly k zemi. Od pradávna se Sokolováci snaží trumfnout Varáky a naopak. Sice jsme včas prokoukli jejich lest „narvat se jídlem až k prasknutí“ ale palačinkám s nutelou naší Hedušky se nedalo odolat!!! Heduš je anděl!
Fotografie z akce naleznete

zde
Více >