Bible pro dnešek / Služba těm, co neznají Boha

BENEFIČNÍ KONCERT

Srdečně vás zveme na benefiční koncert ukrajinské zpěvačky Oksany Kozun-Turcer, který se bude konat v sobotu 16. září 2023 v 15 hod. na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech.

SEMINÁŘ „STRES A ZPŮSOBY JEHO ZVLÁDÁNÍ“

V návaznosti na koncert se bude pořádat zdravotně-vzdělávací seminář: „Stres a způsoby jeho zvládání„, který proběhne ve čtyřech termínech 19.9.23 a 20.9.23 od 17 hod. v přednáškovém sále v Alžbětiných lázních; a ještě 26.9.23 a 27.9.23 v 17 hod. tamtéž.

Přednášet bude Prof. Aleksej Oparin z Charkovské univerzity a Mgr. Čeban Jevgenij.

Tento projekt je připravován ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary, jmenovitě s paní primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou, a je podporován Církví adventistů sedmého dne.

Tajemství úspěšné evangelizace – spolupráce

Angel J. Rodriguez, DMin, is the senior pastor of the Houston Central Seventh-day Adventist Church, Houston, Texas, United States.

„Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba“ (1 K 3,6-9; B21).

Kazatel, který mě uváděl do nástupní praxe, pochází z Jižního Bronxu v New Yorku. Jednou mi řekl: „Budeš-li mít biblické hodiny nebo přednášky, budeš mít křty“. Tak jsme začali rozesílat jednoduché nabídkové letáky se seminářem nazvaným „Něco úžasného“, který je vhodný pro jakékoliv skupiny občanů. Jakmile jsme obdrželi odpověď s projeveným zájmem, okamžitě jsme reagovali a začali biblické studium. Výsledkem byly křty takřka každé čtvrtletí.

Myslím si, že otřelé pořekadlo „evangelizace nefunguje v dnešní postmoderní společnosti“ je nesprávné a vyprázdněné. Rád bych se rozdělil o sedm hledisek, která pomáhají evangelizaci zefektivňovat.

Více >