100. výročí

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu k 100. výročí adventistického společenství v Karlových Varech.

Kdy? 15. 10. 2022

Kde? Sbor CASD Plzeňská 49, Karlovy Vary

bližší informace budou doplněny později

Bible pro dnešek: Kain a jeho odkaz

Bible pro dnešek: Ježíš – původce a dokonavatel naší víry 

Ten, kdo je již delší čas křesťanem, tak se často setkává s tím, že jako následovníci Ježíše Krista musíme žít z víry. Co je to za víru? Jak poznám, že mám tu správnou víru? A co znamená vyjádření, že Ježíš Kristus vede naši víru od počátku až do cíle?

Rozhovor na téma „Ježíš – původce a dokonavatel naší víry“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.

Pevná důvěra

5. 3. 2022 Záznam kázání Pevná důvěra v Boží vedení  (Matouš 14, 25) Ladislav Landsfeld

https://youtu.be/xXaMND8rpdY

Bůh má vše ve svých rukou

26. 2. 2022 Záznam kázání Bůh má vše ve svých rukou  (2. Královská 6, 8) Václav Erben

https://youtu.be/poJPwL9M_ew

Vzpomínková bohoslužba

Při vzpomínkové bohoslužbě vzpomenul karlovarský sbor na zesnulého bratra Miroslava Muchu.

Stručný životopis Miroslava Muchy 

Miroslav Mucha se narodil v roce 1959 jako první dítě matce, která pocházela z Německa. Přišla po válce zde do západních Čech se svou sestrou a našly si práci v porcelánce. Provdala se za slovenského Roma Muchu, který nevedl příliš spořádaný život. Narodil se jim ještě druhý syn, o dva roky mladší od Mirka. Sílící konflikty ze strany otce se později Mirek rozhodl řešit tak, když měl 17 let, že spolu s matkou a bratrem se od otce odstěhují. 

Mirek byl v útlém dětství postižen dětskou obrnou, což jej poznamenalo až do dospělosti. Vystudoval ekonomickou školu a v roce 1980 se oženil se Zdeňkou. 

Více >

Klanění se pouze Bohu

Klanění pouze Bohu (misijní příběh pro děti z Thajska) 

Šestiletá dívka DJ právě když vcházela do školní haly, zahlédla malou svatyni se svatým obrázkem. Víte děti, co je to svatyně se svatým obrázkem? V naší zemi jsou též podobné, například na cestě ke zřícenině kostela sv. Linhart stojí malá kaplička a uvnitř jsou svaté obrázky. A ve škole, kde DJ chodila, byla taková malá svatyně, ve výklenku na zdi, a byl tam obrázek Marie, matky Pána Ježíše. DJ si vzpomněla, jak učitel jim při vyučování říkal, že když půjdou okolo tohoto obrázku Marie, že se mají před ním poklonit. A tak malá DJ si opatrně klekla naproti tomu obrázku. A pak pokračovala na své cestě. Nevěděla však, že ji někdo zahlédl, když se tam poklonila. Vyšla po schodech do čtvrtého patra školy. Ten kdo ji náhodou letmo zahlédl, jak se poklonila před svatým obrázkem Marie, byl její tatínek. Její tatínek byl adventista a on se před svatými obrázky neklaněl. Nejdříve si myslel, že to byla jedna ze žaček školy, ale když uviděl její tvář, uvědomil si, že je to jeho malá dcerka. 

 

Více >