17. 7. 2021 Záznam kázání Zapři sám sebe  (Matouš 16, 24) Pavel Šimek

na tomto odkazu: https://youtu.be/06zbx35wtFs