Ten, kdo je již delší čas křesťanem, tak se často setkává s tím, že jako následovníci Ježíše Krista musíme žít z víry. Co je to za víru? Jak poznám, že mám tu správnou víru? A co znamená vyjádření, že Ježíš Kristus vede naši víru od počátku až do cíle?

Rozhovor na téma „Ježíš – původce a dokonavatel naší víry“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda.