23.12.2017; Martin LINDTNER, Zjevení 7. – Kdo obstojí?

Kdo obstojí………?

16.12.2017; Tomáš KÁBRT, …již je čas ze sna se probuditi. Ř 13,11

9.12.2017; Enoch Martínek- Život věčný spočívá v poznání BOHA

Život věčný

Srdečně zveme na štědrovečerní bohoslužbu „O Bohu štědře milostivém“

2.12. D.ČANČÍK ; kázání na téma Izajáš 6.kapitola

Zde spustit

Re-form-ace: Stačí milost? (3/8)

Bible pro dnešek: Svoboda v Kristu (Římanům 8. kapitola)

Co by se v příběhu o marnotratném synu nikdy nestalo?

Abraham Lincoln byl po vítězství Severu nad Jihem tázán: „Jak budete nakládat s Jižany?“ Tazatel očekával tvrdou odpověď a krutou odplatu v podobě represí. Lincoln však odpověděl: „Naložím s nimi tak, jako by se nikdy nechtěli odloučit.

Rád bych se s Vámi zamyslel nad příběhem o marnotratném synu (Lukášovo evangelium 15,11-32), který byl nazván největším krátkým vyprávěním, které bylo kdy zapsáno. Známe jej tak dobře, že už nás nemůže ničím překvapit. Víme, co od něj čekat. Ničím nás neprovokuje. Ale pro Ježíšovy posluchače to byl příběh velmi provokativní. Na Blízkém východě v Ježíšově době by se totiž několik epizod v reálu s největší pravděpodobností neudálo. A pokud by se staly, pak by šlo nejspíše o skandál.

Více >

Sváteční oběd pro seniory 3.12. 2017, 13:00

V neděli 3.12. 2017 se od 13:00 v malém sále naší modlitebny uskuteční sváteční oběd pro generaci +50. Hostiteli budou stejně jako před rokem mladí lidé z našeho sboru. Součástí společně stráveného času bude krátké zamyšlení z Bible kazatele M. Lindtnera, vědomostní soutěž pro všechny přítomné, drobný dárek i vzpomínání na „staré dobré časy“. Srdečně zveme všechny, jejichž korunou krásy jsou šediny…(Přísloví 16,31)

Přednáška: Odlišnost – výhoda nebo stigma, 2.12. 2017, 17:00

Srdečně zveme na poslední přednášku z podzimního cyklu „Já a Ty – přednášky o vztazích“. Jak si poradit s výraznou jinakostí některých lidí a jak bořit bariéry, které odlišnost mezi lidmi dokáže vytvořit? Do tohoto tématu nás uvede speciální pedagog PhDr. Josef Slowík PhD. působící na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Po přednášce je pro všechny přítomné připraveno drobné pohoštění a možnost rozhovoru s hostem. Vstup zdarma.