Moudrost volá na křižovatkách cest: Martin Lindtner

Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá.“              (Přísloví 8,1-3)

 Staří Slované i jiné starověké národy měli křižovatky ve zvláštní úctě. U křižovatek se vysazovaly vybrané druhy stromů, které se stávaly často památnými monumenty. Později památné posvátné stromy často nahradily křesťanské symboly. Proto dnes tak často nalézáme kostely a kapličky na místech, která byla posvátná – na křižovatkách. Na křižovatkách našich cest se můžeme rozhodovat, měnit směr, setkávat se s někým, kdo přichází proti mně. Přelom roku je rovněž křižovatkou, díváme se zpět, kudy jsme přišli, a hledáme novou cestu, kam dál. V roce 2018 každého z nás čeká mnoho takových křižovatek v rodině, zaměstnání i ve sboru, a  na každé křižovatce rozhodování. Určitě se shodneme na tom, že budeme k tomu jako sůl potřebovat moudrost… Více >

13.ledna 2018; Martin Lindtner: Já povedu pouští cestu – novoroční kázání

Press

20.1. 2018, 14:00 – Promítání filmu „Řekni to světu“ o počátcích adventismu

Rádi bychom Vás pozvali na promítání filmu o počátcích adventismu s názvem „Řekni to světu“. Produkce proběhne 20. ledna 2018 od 14:00 v malém sále sborového domu, který se nachází v prvním patře budovy. Pozvánka je ke stažení zde:

Řekni to světu

„Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu jejich největších nadějí. Zatímco se mnoho milleritů zřeklo své víry, malá hrstka mužů a žen odložila své zklamání stranou a nechala se vést Bohem. Více >

Čtvrté přikázání v příběhu o potopě – Martin Lindtner

Novozákonní pisatelé nacházejí ve známém vyprávění o potopě (Gn 6-9) materiál, který jim slouží k ilustraci základních témat křesťanství, jakými jsou například druhý příchod Ježíše Krista (Mt 24,37-38), víra (Ž 11,7) nebo křest (1 Pe 3, 19-22). Při pozornějším čtení zejména 8. kapitoly knihy Genesis si můžeme všimnout, že se v tomto příběhu zrcadlí jako odraz na vodní hladině ještě jeden motiv. Tím je čtvrté přikázání Desatera (Ex 20, 8-11).

Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. (Gn 8,1) Více >

Nové číslo sborového čtvrtletníku Za sborem

Nové číslo časopisu si můžete stáhnout zde: Za sborem 1Q 2018

6.ledna 2017; Václav ERBEN, Bydlení Izákovo v Gerar

zde spustit

7.-14. ledna 2018: Alianční týden modliteb za obnovu církve

Přijměte pozvání k setkávání všech křesťanů z Karlových Varů během Aliančního týdne modliteb. Tento rok se představitelé církví rozhodli pro určitou změnu týkající se formy jednotlivých setkání. Rádi bychom prožili bližší společenství, a proto po úvodní klasické protestantské bohoslužbě, která se koná v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, budou následovat dvě setkání (Církev adventistů, Církev bratrská) v menších skupinách „kolem stolu“ s drobným občerstvením. Materiál připravený Českou evangelikální aliancí pro letošní rok začíná citátem: „Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat.“ (T.S. Eliot, Skála) a úvodním slovem jejího tajemníka Jiřího Ungera s názvem:Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme“. Základním biblickým textem, který pořadatelé zvolili k tématu obnovy církve, jsou dopisy sedmi církvím z poslední knihy Bible – Zjevení Janova. Zde je celý materiál: aliancni-tyden-modliteb-2018.

20.1. 2018, 10:50 – Bohoslužba ke Dni náboženské svobody: Svoboda z pohledu Bible

Srdečně zveme na bohoslužbu ke Dni náboženské svobody s názvem „Svoboda z pohledu Bible“. Základním textem kázání bratra Enocha Martínka bude slavný výrok Ježíše Krista z Janova evangelia: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (J 8,32) Přijďte se společně s námi zamyslet nad jedním z důležitých témat demokratické společnosti.

Pozvánka zde: Den náboženské svobody pozvánka

13.1. 2018, 10:30 – Novoroční bohoslužba: Já povedu pouští cestu…

Rádi bychom Vás pozvali na novoroční bohoslužbu s názvem „Já povedu pouští cestu…“, při které nás bude provázet biblický text z knihy proroka Izaiáše:  „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Iz 43,18-19) Během bohoslužby zazní křesťanské písně, program dětí i mládeže, zamyšlení kazatele Martina Lindtnera. V závěru bude připraveno tradiční rozdávání novoročních veršů z Bible, které nás mohou provázet celým příštím rokem. Rádi Vás uvidíme.

30.12.2017; Ladislav Landsfeld, Řekněte, co se mi zdálo?

Zde stiskni