Jak zasáhnout evangeliem celý svět

Srdečně zveme na bohoslužbu s názvem „Jak zasáhnout evangeliem celý svět“ a na další přednášku formou projekce v rámci Klubu zdraví „Naše zdraví – naše volba“. Obě setkání proběhnou v sobotu 28.4. od 10:50 hodin bohoslužba a od 14:00 Klub zdraví.

Pozvánka ke stažení:Evangelium pro celý svět

14.dubna 2018; Vítek VURST, Království Boží je mezi Vámi

KRÁLOVSTVÍ

7.dubna 2018; Tomáš Libotovský Které slovo v evangeliu je nejdůležitější?

Tomáš

31.3.2018; Martin Lindtner, Ž 143 – Ranní modlitba Hospodinova služebníka

Hospodine slyš………….

24.3.2018; Martin LINDTNER Sedm slov Ježíšových z kříže

Sedm slov

Sedm slov Ježíšových z kříže aneb o Boží blízkosti

Srdečně zveme na bohoslužbu s večeří Páně s názvem „Sedm slov Ježíšových z kříže“. Sedm výroků z kříže tvoří jakýsi Ježíšův testament – poslední vůli. Kristus zřejmě věděl, že mu na trpících rtech budou viset generace křesťanů. Proto svá slova formuloval velmi pečlivě.  Přijďte se s námi zaposlouchat do těchto výroků a načerpat z nich naději do příštích dnů. Začátek v 10:30 na Plzeňské 49, K. Vary.

 

Sedm slov:

Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,34)

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (J 19,26) Více >

17.2.2018; O BOŽÍM POŽEHNÁNÍ, emeritní kazatel Miroslav STARÝ

Boží požehnání

10.3.2018; Martin LINDTNER – Dotazujte se mne a budete žít

Hledejte

3.února 2018; Libor MAĎA; ……..klekám na kolena svá…….

Klekám

24.února 2018; Martin Lindtner, Mládežnická bohoslužba -Vy jste světlo světa

Vy jste světlo světa