Pravidelné aktivity našeho společenství:

Středa 16:30-18:00 – Dětský klub Pathfinder (http://www.pathfinder.cz)

Pátek 17:00-18:00 – Schůzky mládeže

Pátek 18:00-19:00 – Četba knihy Genesis (1. Mojžíšova) s výkladem

Sobota 09:30-10:35 – Bohoslužba 1. část (sobotní škola – studium Bible ve skupinách)

Sobota 10:50-12:00 – Bohoslužba 2. část (kázání)