V sobotu 18. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Když Ježíš hovoří o tom, že bychom měli být jednotní, co tím myslí? Co znamenají slova apoštola Pavla: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“? A jak se podřizovat jeden druhému? Je podřízenost slabostí, nebo naopak vyjádřením zralosti a síly? Rozhovor na téma sedmého úkolu „Klíče k rodinné jednotě“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.