2. 3. 2019 Kázání: IDENTITA BOŽÍHO LIDU (Galatským 5:25- 6:2) – Tomáš Kábrt