5. 1. 2019 Kázání: JAK HLEDAT BOŽÍ STOPY V NAŠEM ŽIVOTĚ – MgA. Martin Lindtner B.A.