8. 12. 2018 Kázání: Bůh dal – Evangelium v první kapitole knihy Daniel – MgA. Martin Lindtner B.A.