1. 12. 2018 Kázání: LÁSKA KRISTOVA NÁS MÁ VE SVÉ MOCI – Enoch Martínek B. Th.