8. 9. 2018 Kázání: KALICH NOVÉ SMLOUVY – MgA. Martin Lindtner B.A.