Zde si můžete stáhnout prezentaci, kterou vytvořil br. Enoch Martínek u příležitosti „Dne evangelizace prostřednictvím internetu“: Den evangelizace internetem