Rádi bychom Vás pozvali na novoroční bohoslužbu s názvem „Já povedu pouští cestu…“, při které nás bude provázet biblický text z knihy proroka Izaiáše:  „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Iz 43,18-19) Během bohoslužby zazní křesťanské písně, program dětí i mládeže, zamyšlení kazatele Martina Lindtnera. V závěru bude připraveno tradiční rozdávání novoročních veršů z Bible, které nás mohou provázet celým příštím rokem. Rádi Vás uvidíme.