Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který
– je koncipován jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby text byl dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní zanlostí z četby Starého zákona,
– se soustředí na detaily textu a zohledňuje klíčové postavení, které v knize mají Hospodinovy výroky,
– obsahuje analýzu těchto výroků, sleduje způsob práce autora textu s Hospodinovými výroky a vliv výroků na slova jednajících postav, na jednání druhé generace Izraelců obsazujících zaslíbenou zemi i na události v Kenaánu,
– je založen na tom, že kniha Jozue je bohoslužebný text s ambicí formovat duchovní život posluchačů (Judejců v exilu) důvěřujcích tomu, co Hospodin ve svých výrocích říká,
– zohledňuje důraz na potenciál svědectví o Božích činech v ústní tradici (v kolektivní paměti) izraelské komunity.

 

Autorem knihy je Doc. jiří Beneš, Th.D., vedoucí katedry biblistiky  a judaistiky na Husitské teologické fakultě.
Kniha vychází ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem v edici biblických komentářů „Bible pro dnešek“.

Rok vydání: 2017
Pořadí vydání: 1. vydání
Formát: 138 x 205
Vazba: vázaná
Počet stran: 226