https://copy.com/f0yLstLTL4VgVZfV

EnochMartínekSíla mysli – Přísloví 4,18-27

Jak můžeš přeprogramovat „počítač“ svého mentálního zdraví?

„Především stůj na stráži u svého srdce, protože ono je zdrojem života“

Duše a srdce jsou proto často souběžné výrazy, jako v Přísloví 2,10 „Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši“. Takže srdce nelze chápat jen ve smyslu fyziologickém, ale pisatel má často na mysli nábožensko-psychologickou pravdu. Řekne-li tedy Izraelec srdce, myslí tím celou lidskou podstatu, lidskou osobnost (charakter).

Máte ve svém myšlení „program RMA“= „správný mentální postoj“?

VAŠE MYŠLENÍ JE JAKO POČÍTAČ. Jaký program do něj „nainstalujete, stáhnete, co do něho naprogramujete“, tak bude vaše myšlení pracovat. Jak by bylo nemoudré stěžovat si na svůj počítač nebo notebook: „Nenávidím tento počítač! Nikdy mi nedá správnou odpověď; nikdy nefunguje tak, jak chci“.

Jak příliš často dovolíme, aby negativní myšlenky, zlá slova a další nebezpečné viry vnikly do naší mysli, aby následně změnily náš mentální „software“ anebo poškodily náš informační a hodnotový systém.
Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu. Dříve, než jsme byli zformováni, Stvořitel nám naprogramoval plnohodnotný život, abychom byli šťastní a měli kompletní zdraví. Jak poznáme, že naše mysl je kontaminovaná, zamořená virem? Bible říká, že cesta těchto lidí je jako temná noc (Přísloví 4,19), že ztratí spojení s Božím slovem. „Nevědí, o co zakopnou“.
Jakmile zjistíte, že se něco podobného děje ve vaší mysli, musíte přeprogramovat svůj mentální „počítač“. Musíte změnit své smýšlení. Rozumějte, to není tím, že byste byli stvořeni s chybami a že vaše myšlení vykazuje nějaké vady. Bůh vás vytvořil a naprogramoval pro vítězný život. Ovšem tak to funguje, pokud je vaše myšlení ve spojení s jeho manuálem – Božím slovem. Rozhodněte se přemýšlet o dobrých, pozitivních věcech (Fil 4,8 „Závěrem bratří, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte“)

MUSÍTE PŘEPROGRAMOVAT SVŮJ „MENTÁLNÍ POČÍTAČ“
A je to jen na vás, co do něj naprogramujete. Co udělá vaše mysl, takové emoce to ve vás vyvolá. Jsou to spojité nádoby. Bible říká v Dt 30,19 „Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě“ (B21). „Buďte na stráži u svého srdce,“ radí nám Bible v Př 4,23. Nedokážeme zabránit, aby špatné myšlenky zaklepaly na dveře tvého myšlení, tvé mentality, ale můžeme to kontrolovat a ovládat, a otevřít dveře jen tomu, čemu dovolíme vstoupit dovnitř. Zůstaneme-li na stráži u dveří svých pocitů a zaměříme-li svou mysl na dobré boží věci, bible říká, že Bůh nás ochrání „dokonalým pokojem“.
Iz 26,3 : „Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe“ (B21).

Zůstaňte klidní a pevní – 2Pa 20,17
Bůh zasahuje tam, kde vidí náš postoj víry – Mt 19,26; Žd 11,6; 12,3; Kol 3,1.2

„Přepadne-li vás pokušení, tíží-li vás starosti a zamtek, cítíte-li se sklíčení a malomyslní, jste-li na pokraji zoufalství, vzhlédněte k Ježíši a tma, která vás zahaluje, se roptýlí jasnou září jeho přítomnosti…Nikdy nemyslete, že Kristus je daleko. Je vždycky nablízku. Obklopuje vás svou laskavou přítomností.“ (ŽNP 37.38; MH85)