health expo obrVe čtvrtek 24. září 2015 proběhla výstava zdraví – Health Expo – v hypermarketu Globus Jenišov za účasti cca 150 registovaných zájemců, kteří absolvovali různá zdravotní měření, masáže ap. u osmi stánků (podle programu NEW START) a řada dalších procházejících občanů si odnesla různé zdravotní tiskoviny, včetně brožury Zdraví a pohoda (50 ks), časopisu Za obzorem (50 ks) a další.

Děkuji za pomoc všem dobrovolníkům, kterých bylo z našeho sboru téměř 20 a další vydatnou pomocí byli studenti a studentky (také okolo 20) Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické školy Karlovy Vary, které zorganizovala jejich učitelka Mgr. Marie Janečková. Při posledních dvou stáncích se často zastavili lidé, kteří si potřebovali více otevřít nitro a sdílet se se svými zdravotními a duchovními potřebami. Poděkování patří řediteli Globusu za poskytnutí místa a propagace, ale především naše vděčnost patří bratru Romanu Uhrinovi, který věnoval našemu sboru nejen své „know how“ Health Expo, ale též osobní podporu a obětavou práci přímo v terénu. Díky Pánu za jeho požehnání v této zdravotně-misijní službě pro jiné. Mohli jsme si tak ověřit, že evangelium je poselství o plném zdraví pro všechny.

Enoch Martínek B. Th.
vedoucí sborového odd. zdraví

Fotografie z akce zde

z.s. Život a zdraví