„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecJan_Hus1370-1415ha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“

Jan Hus, z díla Výklad viery, Desatera a Páteře

V letošním roce si připomínáme 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa. V českých dějinách zosobňuje zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude Bohoslužba smíření.

Další akce na http://janhus600.cz/