Moudrý je muž,

 který se netrápí nad tím, co nemá,

ale raduje se z toho, co má.

Epiktetos

Lidová zkušenost věnuje velkou pozornost tomu, jek je nevděčnému člověku. Na jeho egoismu ukazuje, že nejen neumí dávat, ale ani dar přijímat a radovat se z něj. Ti, kteří jsou zaměřeni více na sociální oblast, zase říkají, že nevděčný člověk nemá přátele. Nemá, s kým by si popovídal „od srdce k srdci“. A když mu je zle, nikdo mu nepomůže. Proč? Protože on není ochoten druhému člověku pomoci. Proto zůstává sám. Nevděčného člověka nikdo nemá rád, nikdo se s ním nechce stýkat a raději se nevděčníkovi vyhýbá.

Domněnky jsou domněnky a fakta jsou fakta. Faktem se přitom myslí otevřená skutečnost. O tu jde vědeckým studiím. Snaží se prověřit, co je na našich dohadech a domněnkách pravdivé, a co pravdivé není. V posledních letech se objevilo několik studií, které zjišťovaly, jaké jsou rozdíly v tom, jak je lidem vděčným na rozdíl od těch, kteří vděčni tak moc nejsou. Co se zjistilo?

Zjistilo se, že rozdíly jsou v prvé řadě v pohledu na život. Vděční lidé se dívají dopředu s větší mírou naděje a mají jasnější plány do budoucnosti. Též se na ni více připravují. Jak? Více dbají o své zdraví. Ukázalo se, že kvalita jejich spánku je lepší – a ta je ukazatelem toho, jak je jim dobře. Platí to zvláště o starších lidech. Vděční lidé jsou i zdravější. Když jsou dotázáni, jak jim je, neuvádějí tolik zdravotních obtíží jako lidé nevděční. Zjistilo se, že vděční lidé více cvičí, aby byli fit. Zjistilo se, že v životě nacházejí více kladů a zápory neberou tak tragicky. Jsou radostnější a šťastnější. Mají méně depresí a projevů úzkosti. Ukázalo se, že vděčnost zvyšuje náš obecný pocit, který říká, že je nám dobře. A to je považováno za zásadně důležité v boji se stresem a jinými životními obtížemi.

Pokud jde o sociální aktivit, studie prokázala, že vděční lidé vykazují vyšší míru laskavosti a soucítění (empatie) s druhými. Poskytují též častěji a ve větší míře pomoc i sociální oporu druhým lidem. Není pak divu, že se i jim od druhých potom častěji také této sociální opory dostává.

 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007. ISBN 978-80-7195-998-4