DSCN7862Je životně důležité, aby se lidé naučili počítat,

co dobrého přijímají, a tak se naučili si toho vážit.

Jinak se mohou utápět v počítání ztrát.

Abraham Maslow

Může se stát, a stává se to, že někdo – ve svém zamyšlení nad tím, co je v životě podstatné a co podstatné tak moc není – dojde k závěru, že materiální komfort není to nejdůležitější. Přijde na to, že naopak důležité je naopak to, jak je člověku „uvnitř“ – u srdce, v duši. Co pak může dělat?

Může si večer, dříve nežli jde spát, vyčlenit chvíli času a zamyslet se nad tím, co ten den od rána do večera prožil a za co může být vděčný. Jinými slovy: může dělat pravidelně každý den večer „prověrku“ kladných zážitků právě končícího dne.

Takovou prověrku je možno provádět různým způsobem. Mohu si v klidu večera – jako v kině na plátně – promítnout to, co jsem ten den postupně od rána prožíval, a snažit se chápat mnohé z toho jako dar. Ještě lepší je dělat to s papírem v ruce a jednotlivé postřehy kladných zážitků si zapisovat. Je dobré, když přehled toho, co nám ten den bylo dáno jako dobrý dar, provádějí manželé společně.

Tato rada není řečena „jen tak“. Tento způsob cvičení vděčnosti byl již vyzkoušen. Byly provedeny pokusy, když takováto inventura kladných zážitků byla prováděna soustavně větším počtem lidí každý večer.

A co se zjistilo? Když se takováto inventura darů prováděla každý večer, ukázalo se, že již po čtrnácti dnech bylo možno „měřit“ kladné odezvy tohoto cvičení, a to jak na těle, tak na duši. Zvyšovala se (zákonitě) celková pohoda těch, kteří se takto cvičili ve vděčnosti.

Jak daleko jít ve výčtu kladných zážitků v detailech? Ukazuje se, že někdo počítá jen „velké kameny“ a malých kamínků si nevšimne. Jiný věnuje pozornost i drobným zrnkům písku. Sám jsem tuto chybu dělal, až se mne jedna kolegyně zeptala: „Jaro, ty nemáš čas přivonět si k růži?“ A byla to zrovna růže druhu Gloria Dei. Běžel jsem kolem ní a ve spěchu jsem si jí téměř ani nevšiml.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007. ISBN 978-80-7195-998-4