Vděčnost hraje podstatně důležitou roli v tom,

jak učinit z tohoto světa lepší místo pro život.

Edward J. Harpman

ppMěl jsem možnost setkat se s větším množstvím starších lidí ve věku asi tak 60 a 70 let. Zeptal jsem se jich na dvě věci: Komu jste vděčni? A za co? Každý účastník toho sezení – a byly to především ženy – to měl napsat. Co jsem se dozvěděl?

„Děkuji Pánu Bohu, že mi dovolil narodit se a prožít tolik krásného. A bylo toho hodně. Jsem za to velice vděčná.“

„Jsem vděčná manželovi, že jsem s ním mohla prožít krásných 55 let manželství. Dnes jsem již sama, vdova, a neustále myslím na to, jaký to byl dar žít po boku takového muže. Do smrti mu za to budu vděčná.“

„Jsem vděčná za kamarádky z práce. Už jsme v důchodu, ale stále se scházíme. Máme na co vzpomínat, vždyť jsme spolu dělaly přes třicet let. Za tu dobu se toho prožije! A jsme za to vděčné. Byly jsme dobrý kolektiv a stále si máme co říct.“

„Komu jsem vděčná? Panu doktorovi. Byla jsem mu vděčná za to, co udělal, když se měla narodit naše holčička. Když přišla na svět, snad stokrát jsem opakovala: “Děkuji, děkuji, děkuji!“ A děkuji dodnes. Mám z ní velkou radost.“

„Jsem vděčná manželovi za to, že se staral o mou matku v době, kdy jsem já sama byla v nemocnici. Vařil jí, pral a uklízel. Dokonce s ní chodil na procházky. A mamince je již přes 90 let!“

„Jsem vděčná přátelům a přítelkyním. Stáli při mně, doslova po mém boku, když mi bylo zle.“

„Jsem vděčná svému zaměstnavateli a jeho rodině za to, že mi dal práci. Já jsem tak mohla uživit děti, když jsem zůstala sama.“

„Já jsem byla a pořád jsem vděčná rodičům. Asi nebudu nikdy dost vděčná za nádherný domov, za to, že moje maminka dokázala vytvořit takový domov, kde se všichni cítili dobře a kam chodili rádi. Tatínkovi jsem vděčná za to, že nás vedl k tomu, abychom žili čestně. On sám čestně žil a jsem vděčná za to, že o něm všichni mluví s láskou.“

„Jsem vděčná každému, kdo je na mne hodný, laskavý a má mne rád. A zrovna tak se snažím chovat i já k druhým lidem.“

Být vděčný znamená rozpoznat Boží lásku ve všem, co nám bylo dáno.

Thomas Merton

Hovoříme o vděčnosti a kolikrát máme těžkosti vyjádřit slovy to, co prožíváme ve chvílích, kdy si uvědomujeme, že vše je dar.

 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007. ISBN 978-80-7195-998-4