Dne 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 90 let zemřel
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Jako psycholog i jako přítel byl pro mnohé pomocí, pro jiné radostí, pro další oporou.

090323ka_08_1_200_jaro_krivohlavy[1]

Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh.
Neboj se, já budu s tebou.

                                             Bible, Izaiáš 43, 1-5

Rozloučení se koná v evangelickém kostele u Salvátora,
Praha 1, Salvátorská 1 v sobotu 3. 1. 2015 ve 14.00 hod.