ministries_23407_1[1]

Alianční týden modliteb

  4. – 11. ledna 2015

Letošní název Aliančního týdne modliteb „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ je převzat z textu proroka Izajáše 61:11. Samotné biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na různé aspekty pochopení, jak Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně a jak být obrazem Boha, který je kromě jiného i Bohem spravedlnosti.

Rozpis ATM Karlovy Vary (PDF)

Průvodce ATM si můžete otevřít v prohlížeči nebo si jej stáhnout zde ve formátu doc a pdf.

Budeme se proto také přimlouvat za náš justiční systém, policii, některé oblasti největší nespravedlnosti, která jistě volá k nebesům po nápravě. Představme si, jak by asi naše země i naše města vypadaly, kdyby většina lidí skrze poznání Krista, jako nejvyššího znamení a tajemství spravedlnosti, byla vnitřně nasměrována k dobru, právu a spravedlnosti. Kdyby se právo valilo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. Žijeme ve společnosti, která je nedůvěřivá a cynická vůči svým institucím, což vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i radosti. Církev se tomuto trendu musí stavět a do velké míry tak již činí.  Přeji vám požehnaný čas během společných modliteb s křesťany z různých církví.  Velikou moc má modlitba spravedlivého a věřím, že zvláště společné modlitby napříč církvemi mají před Bohem své zvláštní místo.

Milost a Pokoj boží přeje

Mgr. Jiří Unger – Tajemník ČEA

 

Alianční týden modliteb 2015 ©2014 [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.ea.cz/116/aliancni_tyden_modliteb_2015