gift-giving[1]

Největší nevděčnost je očekávat

či přímo požadovat vděčnost.

Theodor Fontane

Kde se setkáváme s vděčností? Tam, kde něco dostaneme a dárci poděkujeme. Komu? Někdy dárci, někdy také Dárci.

 Máme půl druhého roku starou vnučku. Jezdí na kole. Na kole pro dospělé. Má tam speciální sedačku. Dostala i helmu. Nejezdí sama. Vozí ji maminka.

 Byl jsem při tom, když měla podruhé jet. Jakmile uviděla kolo, zaradovala se. Její úsměv, zvolání „mamí!“ a radostné objetí maminky kolem krku mluvilo zřetelnou řečí. Radost a vděčnost jdou vždy ruku v ruce.

 Čekal jsem na manželku v Brně na nádraží. Nebyl jsem sám, čekalo nás tam více. Když vlak přijel a cestující začali proudit východovou halou, měl jsem možnost vidět radost v očích těch, kteří přijeli. Dík za to, že na ně někdo čekal. Radost byla i v očích těch, kteří se jich dočkali. Dík za to, že za nimi přijeli. A co teprve milenci, kde on přinesl kytičku a ona si k ní přivoněla! „Jsi hodný, že jsi mi přišel naproti!“ – „Ty jsi hodná, že jsi přijela…“

 Byl jsem na koncertě ve Smetanově síni. Absolventský koncert vynikajícího houslisty s orchestrem. Koncert dozněl a hlediště bouřilo ovacemi. Radostí a vděčností za dar, kterého se posluchačům dostalo. A houslista v odpověď na to přidával. Hodně. Celkem sedmkrát! Ale potlesk neumlkal. I tak se dá vyjádřit radost a vděčnost.

 V pražské porodnici jsem byl při tom, když se mladý otec poprvé setkal s manželkou po porodu. Ukazovala mu novorozeně. První děťátko v rodině. Deset let na ně čekali. Konečně ho drží v rukou. I pohled z očí do očí dovede vyjádřit vděčnost – a jak výrazně! Vděčnost nejen jednomu druhému, ale i Dárci života.

 Dar je příležitostí navázat s někým přátelství nebo přátelství utužit. Dar je však darem jen tehdy, je-li dán upřímně a dobrovolně. Když dárce má radost, že ho může dát. Když za to, co dal, nic nečeká. Když „levice neví, co činí pravice“. Za takový dar je poděkování a vděčnost na místě. Dokončuje jen to, co dárce „pustil“ do světa: darem překročil hranici svého egoismu – k oboustranné radosti.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007. ISBN 978-80-7195-998-4