Příběh skrývající se za písní

Původní poem napsaný Matthewem Bridgesem (1800-1894) v roce 1851 obsahující šest slok, se vztahuje k veršům v knize Zjevení 19:12, „Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.“

Ke zhudebnění poemu Georgem Elveym došlo v roce 1868. Melodie byla nazvána “Diademata” – překlad řeckého slova pro „koruny“  (Zjevení 19:12).

Godfrey Thring (1823-1903) anglikánský kněz, byl požádán, aby upravil  několik veršů  z pohledu protestantské teologie. V roce 1874 bylo rozhodnuto ponechat obě verze separátně a obě také publikovat v Thringově  zpěvníku „Hymns and Sacred Lyrics“.

Dnešní verze je kombinací veršů obou autorů (verš 1. a 3., jejichž autorem je Bridges, verš 2. napsaný Thringem a konečně verš 4., ve kterém jsou první čtyři řádky dílem Thringa a další čtyři dílem Bridgese).