Bible pro dnešek

Bible pro dnešek: Období rodičovství

V sobotu 24. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Rodičovství je období, pro které by se měl člověk svobodně rozhodnout, a když pak přijde, měl by na něj být připraven. Ne vždy tomu však tak je. Jak co nejlépe vychovávat své děti? Jsou lidé, kteří zastávají názor, že děti se nemají do ničeho tlačit a až budou větší, tak se rozhodnou samy. A jak se postavit ke skutečnosti, že někteří z nás děti mít nemůžou? Může Bůh pomoci? Rozhovor na téma osmého úkolu „Období rodičovství“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

 

Bible pro dnešek: Klíče k rodinné jednotě

V sobotu 18. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Když Ježíš hovoří o tom, že bychom měli být jednotní, co tím myslí? Co znamenají slova apoštola Pavla: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“? A jak se podřizovat jeden druhému? Je podřízenost slabostí, nebo naopak vyjádřením zralosti a síly? Rozhovor na téma sedmého úkolu „Klíče k rodinné jednotě“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

Bible pro dnešek: Smlouva moudrosti pro rodiny

V sobotu 4. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Kniha Přísloví obsahuje mnoho dobrých rad. Jedna z nich se týká věrnosti své vlastní ženě. Proč máme dnes takový problém právě s věrností? Co mohou manželé oboustranně udělat pro to, aby nevěře předcházeli? A proč byl v minulosti sex chápán jako něco hříšného? Rozhovor na téma pátého úkolu „Slova moudrosti pro rodiny“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

 

Bible pro dnešek: Příprava na změnu

V sobotu 20. března 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Jak se připravit na nečekané změny? Jde to vůbec? Co to znamená, že Korintské nepotkala zkouška nad lidské síly, jak píše Pavel? Někteří tento text chápou tak, že Bůh nedopustí, aby nás potkalo něco, co nezvládneme. Ale určitě je celá řada křesťanů, kteří by řekli, že mají jinou zkušenost. A jak co nejlépe vychovat své děti? Rozhovor na téma třetího úkolu „Příprava na změnu“, vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

 

Bible pro dnešek: upoutávka

Hostem Jindřicha Černohorského bude v druhém čtvrtletí roku 2019 v Bibli pro dnešek kazatel Církve adventistů sedmého dne Jan Dymáček. Budou spolu promýšlet téma Život rodiny a zkoumat, jak do našich životů a rodinných vztahů může promluvit poselství Bible.

HopeTV logo

Stránky: http://www.hopetv.cz

Facebook: http://www.facebook.com/HopeTV

Odebírat tvorbu zde: http://goo.gl/GFLxYj

 

Bible pro dnešek: Všechno tvořím nové

V sobotu 30. března 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Jak už téma napovídá, řeč bude o Nové zemi. Jak si ji představit? Co nás vlastně čeká? Proč má město dvanáct bran a hradby? A proč je nevěsta nazvána „městem“? Jakou knihu doporučí náš host zájemcům o hlubší proniknutí do knihy Zjevení Jana? Rozhovor na téma třináctého úkolu „Všechno tvořím nové“vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán.

Bible pro dnešek: Věčné evangelium

V sobotu 9. března 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

 

Bible pro dnešek: Sedm pečetí

V sobotu 9. února 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

 

Bible pro dnešek: Církevní organizace a jednota

V sobotu 22. prosince 2018 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Bible pro dnešek: Jednota a náprava vztahů

V sobotu 8. prosince 2018 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde