Pozvánky

7.-14. ledna 2018: Alianční týden modliteb za obnovu církve

Přijměte pozvání k setkávání všech křesťanů z Karlových Varů během Aliančního týdne modliteb. Tento rok se představitelé církví rozhodli pro určitou změnu týkající se formy jednotlivých setkání. Rádi bychom prožili bližší společenství, a proto po úvodní klasické protestantské bohoslužbě, která se koná v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, budou následovat dvě setkání (Církev adventistů, Církev bratrská) v menších skupinách „kolem stolu“ s drobným občerstvením. Materiál připravený Českou evangelikální aliancí pro letošní rok začíná citátem: „Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat.“ (T.S. Eliot, Skála) a úvodním slovem jejího tajemníka Jiřího Ungera s názvem:Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme“. Základním biblickým textem, který pořadatelé zvolili k tématu obnovy církve, jsou dopisy sedmi církvím z poslední knihy Bible – Zjevení Janova. Zde je celý materiál: aliancni-tyden-modliteb-2018.

20.1. 2018, 10:50 – Bohoslužba ke Dni náboženské svobody: Svoboda z pohledu Bible

Srdečně zveme na bohoslužbu ke Dni náboženské svobody s názvem „Svoboda z pohledu Bible“. Základním textem kázání bratra Enocha Martínka bude slavný výrok Ježíše Krista z Janova evangelia: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (J 8,32) Přijďte se společně s námi zamyslet nad jedním z důležitých témat demokratické společnosti.

Pozvánka zde: Den náboženské svobody pozvánka

13.1. 2018, 10:30 – Novoroční bohoslužba: Já povedu pouští cestu…

Rádi bychom Vás pozvali na novoroční bohoslužbu s názvem „Já povedu pouští cestu…“, při které nás bude provázet biblický text z knihy proroka Izaiáše:  „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Iz 43,18-19) Během bohoslužby zazní křesťanské písně, program dětí i mládeže, zamyšlení kazatele Martina Lindtnera. V závěru bude připraveno tradiční rozdávání novoročních veršů z Bible, které nás mohou provázet celým příštím rokem. Rádi Vás uvidíme.

Srdečně zveme na štědrovečerní bohoslužbu „O Bohu štědře milostivém“

Bible pro dnešek: Svoboda v Kristu (Římanům 8. kapitola)

Sváteční oběd pro seniory 3.12. 2017, 13:00

V neděli 3.12. 2017 se od 13:00 v malém sále naší modlitebny uskuteční sváteční oběd pro generaci +50. Hostiteli budou stejně jako před rokem mladí lidé z našeho sboru. Součástí společně stráveného času bude krátké zamyšlení z Bible kazatele M. Lindtnera, vědomostní soutěž pro všechny přítomné, drobný dárek i vzpomínání na „staré dobré časy“. Srdečně zveme všechny, jejichž korunou krásy jsou šediny…(Přísloví 16,31)

Přednáška: Odlišnost – výhoda nebo stigma, 2.12. 2017, 17:00

Srdečně zveme na poslední přednášku z podzimního cyklu „Já a Ty – přednášky o vztazích“. Jak si poradit s výraznou jinakostí některých lidí a jak bořit bariéry, které odlišnost mezi lidmi dokáže vytvořit? Do tohoto tématu nás uvede speciální pedagog PhDr. Josef Slowík PhD. působící na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Po přednášce je pro všechny přítomné připraveno drobné pohoštění a možnost rozhovoru s hostem. Vstup zdarma.

Přednáška: Křesťanská spiritualita v dějinách – Mgr. Luděk Svrček

Srdečně zveme na další přednášku z podzimního cyklu „Já a Ty“, tentokrát s názvem „Křesťanská spiritualita v dějinách“. Hostem bude církevní historik z Prahy Mgr. Luděk Svrček (bývalý ředitel Teologického semináře Církve adventistů s.d.) Přednášející nás pozve na procházku napříč pestrými dějinami křesťanské spirituality, kde bude hledat inspiraci pro duchovní život současného člověka.  Součástí přednášky bude i diskuse k danému tématu. Po skončení bude připraveno pro účastníky drobné pohoštění i možnost osobního rozhovoru s hostem. Vstup zdarma.

Bible pro dnešek: Přemáhat hřích (Římanům 6. kapitola)

 

Přednášky o vztazích „Já a Ty“, podzim 2017