Pozvánky

Sedm slov Ježíšových z kříže aneb o Boží blízkosti

Srdečně zveme na bohoslužbu s večeří Páně s názvem „Sedm slov Ježíšových z kříže“. Sedm výroků z kříže tvoří jakýsi Ježíšův testament – poslední vůli. Kristus zřejmě věděl, že mu na trpících rtech budou viset generace křesťanů. Proto svá slova formuloval velmi pečlivě.  Přijďte se s námi zaposlouchat do těchto výroků a načerpat z nich naději do příštích dnů. Začátek v 10:30 na Plzeňské 49, K. Vary.

 

Sedm slov:

Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,34)

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (J 19,26) Více >

Národní týden manželství 12.-18. února 2018

20.1. 2018, 14:00 – Promítání filmu „Řekni to světu“ o počátcích adventismu

Rádi bychom Vás pozvali na promítání filmu o počátcích adventismu s názvem „Řekni to světu“. Produkce proběhne 20. ledna 2018 od 14:00 v malém sále sborového domu, který se nachází v prvním patře budovy. Pozvánka je ke stažení zde:

Řekni to světu

„Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu jejich největších nadějí. Zatímco se mnoho milleritů zřeklo své víry, malá hrstka mužů a žen odložila své zklamání stranou a nechala se vést Bohem. Více >

7.-14. ledna 2018: Alianční týden modliteb za obnovu církve

Přijměte pozvání k setkávání všech křesťanů z Karlových Varů během Aliančního týdne modliteb. Tento rok se představitelé církví rozhodli pro určitou změnu týkající se formy jednotlivých setkání. Rádi bychom prožili bližší společenství, a proto po úvodní klasické protestantské bohoslužbě, která se koná v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, budou následovat dvě setkání (Církev adventistů, Církev bratrská) v menších skupinách „kolem stolu“ s drobným občerstvením. Materiál připravený Českou evangelikální aliancí pro letošní rok začíná citátem: „Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat.“ (T.S. Eliot, Skála) a úvodním slovem jejího tajemníka Jiřího Ungera s názvem:Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme“. Základním biblickým textem, který pořadatelé zvolili k tématu obnovy církve, jsou dopisy sedmi církvím z poslední knihy Bible – Zjevení Janova. Zde je celý materiál: aliancni-tyden-modliteb-2018.

20.1. 2018, 10:50 – Bohoslužba ke Dni náboženské svobody: Svoboda z pohledu Bible

Srdečně zveme na bohoslužbu ke Dni náboženské svobody s názvem „Svoboda z pohledu Bible“. Základním textem kázání bratra Enocha Martínka bude slavný výrok Ježíše Krista z Janova evangelia: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (J 8,32) Přijďte se společně s námi zamyslet nad jedním z důležitých témat demokratické společnosti.

Pozvánka zde: Den náboženské svobody pozvánka

13.1. 2018, 10:30 – Novoroční bohoslužba: Já povedu pouští cestu…

Rádi bychom Vás pozvali na novoroční bohoslužbu s názvem „Já povedu pouští cestu…“, při které nás bude provázet biblický text z knihy proroka Izaiáše:  „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Iz 43,18-19) Během bohoslužby zazní křesťanské písně, program dětí i mládeže, zamyšlení kazatele Martina Lindtnera. V závěru bude připraveno tradiční rozdávání novoročních veršů z Bible, které nás mohou provázet celým příštím rokem. Rádi Vás uvidíme.

Srdečně zveme na štědrovečerní bohoslužbu „O Bohu štědře milostivém“

Bible pro dnešek: Svoboda v Kristu (Římanům 8. kapitola)

Sváteční oběd pro seniory 3.12. 2017, 13:00

V neděli 3.12. 2017 se od 13:00 v malém sále naší modlitebny uskuteční sváteční oběd pro generaci +50. Hostiteli budou stejně jako před rokem mladí lidé z našeho sboru. Součástí společně stráveného času bude krátké zamyšlení z Bible kazatele M. Lindtnera, vědomostní soutěž pro všechny přítomné, drobný dárek i vzpomínání na „staré dobré časy“. Srdečně zveme všechny, jejichž korunou krásy jsou šediny…(Přísloví 16,31)

Přednáška: Odlišnost – výhoda nebo stigma, 2.12. 2017, 17:00

Srdečně zveme na poslední přednášku z podzimního cyklu „Já a Ty – přednášky o vztazích“. Jak si poradit s výraznou jinakostí některých lidí a jak bořit bariéry, které odlišnost mezi lidmi dokáže vytvořit? Do tohoto tématu nás uvede speciální pedagog PhDr. Josef Slowík PhD. působící na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Po přednášce je pro všechny přítomné připraveno drobné pohoštění a možnost rozhovoru s hostem. Vstup zdarma.