Kázání

Den evangelizace prostřednictvím internetu

Zde si můžete stáhnout prezentaci, kterou vytvořil br. Enoch Martínek u příležitosti „Dne evangelizace prostřednictvím internetu“: Den evangelizace internetem

Kázání br. Enoch Martínek: Jak zasáhnout celý svět evangeliem?

(ke dni evangelizace prostřednictvím internetu – globální misie – 2015-2020)

„Pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy neztratí svou platnost. Ohlašoval ji všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků i národností.“ Zj 14,6 SNC

  • Koho se nejvíce týká zvěstování tohoto radostného poselství? Kdo má být jeho nositelem? Boží lid poslední doby.
  • A kdo je jeho adresátem – příjemcem? Všichni lidé.

Těchto několik slov z Bible se nejvíce týká Božího lidu ostatku.  Jak církev adventistů s.d. může zasáhnout celý svět poselstvím o Ježíši Kristu? Dnes se plní před našima očima dávná předpověď proroka Jana o globální misii.

Jeden z předchozích předsedů Generální konference, bratr Robert S. Folkenberg řekl: „Naléhavost trojandělského poselství nás vyzývá, aby byly využity všechny metody a prostředky. Právě tak jako letnice byly výslednicí sjednocení Ježíšových následovníků, tak stejně i dnes je mohou způsobit nebo vyvolat podobné okolností“. Více >

21.dubna 2018; bratr Martin Lindtner – Obraz Ježíše Krista v dopise do Laodiceji

Laodicea

Jak zasáhnout evangeliem celý svět

Srdečně zveme na bohoslužbu s názvem „Jak zasáhnout evangeliem celý svět“ a na další přednášku formou projekce v rámci Klubu zdraví „Naše zdraví – naše volba“. Obě setkání proběhnou v sobotu 28.4. od 10:50 hodin bohoslužba a od 14:00 Klub zdraví.

Pozvánka ke stažení:Evangelium pro celý svět

14.dubna 2018; Vítek VURST, Království Boží je mezi Vámi

KRÁLOVSTVÍ

7.dubna 2018; Tomáš Libotovský Které slovo v evangeliu je nejdůležitější?

Tomáš

31.3.2018; Martin Lindtner, Ž 143 – Ranní modlitba Hospodinova služebníka

Hospodine slyš………….

24.3.2018; Martin LINDTNER Sedm slov Ježíšových z kříže

Sedm slov

17.2.2018; O BOŽÍM POŽEHNÁNÍ, emeritní kazatel Miroslav STARÝ

Boží požehnání

10.3.2018; Martin LINDTNER – Dotazujte se mne a budete žít

Hledejte