Kázání

Přebývání ve stínu Všemohoucího

13. 4. 2019 Kázání: PŘEBÝVÁNÍ VE STÍNU VŠEMOHOUCÍHO (Žalm 91, 1-16) – Enoch Martínek

Přebývání ve stínu Všemohoucího – prezentace

Přebývání ve stínu Všemohoucího – Žalm 91, 1-16

„Kdo žiješ pod ochranou Nejvyššího, kdo jsi ve stínu Všemohoucího, můžeš říci Pánu: „Jsi mé útočiště, jsi můj hrad, můj Bože, důvěřuji v tebe! (v.1.2; překl. Kunický).

  1. Žalm 91. hovoří k Božímu lidu dnes. Po létech přemýšlení pisatel 91. Žalmu dospěl k jedinečnému přesvědčení.
  2. Současné štěstí a budoucí bezpečí nejsou výplodem promyšleného zbrojení a zvyšování vojenského potenciálu.
  3. Pocit jistoty nevzroste ani po té, když se staneme vlastníky větší sumy peněz.
  4. Pokoj v srdci se nedostaví ani po té, stane-li se dědicem v té době největší světové říše.
  5. V souladu s tím, jak uvedl autor 91. Žalmu v 1. verši, jeho hlavní priorita, jeho nejpřednější touhou bylo neustále přebývat „ve stínu Všemohoucího“.
  6. Kdo je pisatelem tohoto Žalmu? Není možné to říct s jistotou – žalm není uveden jménem autora. Židovští učenci však obvykle připouštěli toto vysvětlení: pokud žalm nenese jméno pisatele, pak jeho autorství může být připočteno pisateli naposled jmenovanému v předchozích žalmech. Je-li tomu tak, pak Mojžíš, který je autorem Žalmu 90, může být považován za pisatele i Žalmu 91.

Více >

Bible pro dnešek: Smlouva moudrosti pro rodiny

V sobotu 4. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Kniha Přísloví obsahuje mnoho dobrých rad. Jedna z nich se týká věrnosti své vlastní ženě. Proč máme dnes takový problém právě s věrností? Co mohou manželé oboustranně udělat pro to, aby nevěře předcházeli? A proč byl v minulosti sex chápán jako něco hříšného? Rozhovor na téma pátého úkolu „Slova moudrosti pro rodiny“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

 

Odstraňte staré pro nové

20. 4. 2019 Kázání: Odstraňte staré pro nové (Žalm 114) – MgA. Martin Lindtner B.A.

 

Strážci na hradbách

13. 4. 2019 Kázání: STRÁŽCI NA HRADBÁCH (Ezechiel 33:6-7) – Enoch Martínek

Strážci na hradbách – prezentace

Strážci na hradbách – Ez 33,6.7

Jako křesťané se setkáváme s řadou morálně nebezpečných situací. Jsme konfrontováni tzv. novou morálkou. Naše společnost je mimořádně liberální. Jaké stanovisko zastává k uzavírání homosexuálních manželství? Jak se staví vůči manželské nevěře? Jaká je situace v oblasti umělého přerušení těhotenství? Zde je několik údajů z internetu:

  • Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. … Počet umělých přerušení těhotenství se také oproti minulému roku snížil na 23 032.  Z průzkumu veřejného mínění z roku 2008 vyplývá, že většina Čechů je nakloněna jejich liberalizaci. Celkem 23 % respondentů souhlasí s tvrzením „potrat je vždy vražda dítěte“ a 71 % souhlasí s tvrzením „jsem proti jakémukoli omezení potratů“.[1] Průměrně je to asi 35 potratů na 1 000 žen ročně. Počet potratů v každé zemi reflektuje kulturní vyspělost obyvatelstva, zejména pak rozšíření užívání spolehlivých antikoncepčních metod. Zejména v Evropě panují dosud nápadné rozdíly mezi zeměmi západní a severní Evropy a zeměmi postkomunistickými, v nichž je úroveň potratovosti často až 8× vyšší. Určitou roli zde hraje i tradiční neúcta k ženě, vysoká zaměstnanost a obecné znevážení morálních hodnot jako smutný následek komunistické totality.
  • Promiskuitní chování – 20 % lidí má sex s kolegou z práce „Teď, když drtivá většina žen pracuje, je logické, že se pracoviště stává semeništěm sexuální aktivity,“ říká doktor Kerner. Může se jednat o nevinný flirt, ale ten často směřuje k nevěře. „I když ne všechny kancelářské vztahy vedou k sexu, je třeba našlapovat opatrně,“ říká Kerner. „Pokud jste ženatí nebo vdané, vaše hlubší kolegiální přátelství by si mohl partner špatně vyložit, a navíc k citové nevěře, a pak i sexuální nevěře je už jen kousek,“ varuje.
  • Homosexuální sňatky rozdělují mapu světa. Česko se může stát první postkomunistickou zemí, která takové svatby uzákoní.

A: Postmoderní člověk, který by mohl být i členem církve, se domnívá, že kazatel (pastor) nebo sborové společenství by nemělo dělat nic, aby varovalo před nebezpečnými důsledky takto rizikového chování. Místo toho by se očekávalo, že duchovní nebo vedoucí církve by měli jednoduše projevit k takovým bližním lásku a nechat je na pokoji. „Žij a nechej žít!“ budou někteří říkat. „Konec konců kdo jsme my, abychom soudili a zvedli kámen jako první?“ budou namítat jiní.

Více >

Blahoslavení tvůrci pokoje

6. 4. 2019 Kázání: POKOJ (Matouš 5:9) – František Byrtus

 

Kristova pravda

30. 3. 2019 Kázání: KRISTOVA PRAVDA  (3 Janova 1) – Václav Erben

Práce Ducha svatého

23. 3. 2019 Kázání: PRÁCE DUCHA SVATÉHO (Skutky 2) – Ladislav Landsfeld Mgr. Bc.

 

Ježíšův druhý příchod

10. 3. 2019 Kázání: JEŽÍŠŮV DRUHÝ PŘÍCHOD (2 Tesalonickým 2:1-3) – MgA. Martin Lindtner B.A.

 

Identita božího lidu

2. 3. 2019 Kázání: IDENTITA BOŽÍHO LIDU (Galatským 5:25- 6:2) – Tomáš Kábrt

 

Nový začátek

9. 2. 2019 Kázání: NOVÝ ZAČÁTEK  (Jan 1: 1-4) – PhDr. Mgr. Jiří Bauer Ph.D.