Martina Hurtova

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Martina Hurtova

Pozvání na vánoční program

Pozvánka vánoční program

Modlitební týden

V týdnu od 7. do 14. listopadu proběhne každoroční „Modlitební týden„. Církev adventistů se bude po celém světě scházet ke společným modlitbám a studiu duchovních témat. Také náš sbor se připojí k této aktivitě.

Letošní úvahy pro modlitební týden napsali manželé Klingbeilovi; Gerald – původem z Německa – působí jako učitel starého zákona na Teologickém semináři Andrewsovy univerzity a redaktor církevních časopisů, jeho manželka Chantal pochází z Jižní Afriky a pracuje ve Středisku Ellen Whiteové. Tradičně první přednášku napsal předseda církve – br. Ted Wilson a poslední je sestavena z výroků Ellen G. Whiteové. Téma celého týdne je zaměřeno na brzký příchod Pána Ježíše. Součástí sešitu je také čtení pro děti při modlitebním týdnu. Přednášky můžete stáhnout v elektronické podobě nebo si je můžete zakoupit v traktátu.

Rozpis modlitebního týdne 2015

Rozloučení s Alanem Chlebkem

Milá duchovní rodino,

v pondělí 2. 11. 2015 zemřel po krátké vážné nemoci ve věku 41 let kazatel evangelia Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne Alan Chlebek. Přes všechny otazníky chceme vyjádřit vděčnost Bohu za jeho duchovní dary, kterými sloužil především mladým lidem nejen v Moravskoslezském sdružení.

Více >

Ohlédnutí – Health Expo

health expo obrVe čtvrtek 24. září 2015 proběhla výstava zdraví – Health Expo – v hypermarketu Globus Jenišov za účasti cca 150 registovaných zájemců, kteří absolvovali různá zdravotní měření, masáže ap. u osmi stánků (podle programu NEW START) a řada dalších procházejících občanů si odnesla různé zdravotní tiskoviny, včetně brožury Zdraví a pohoda (50 ks), časopisu Za obzorem (50 ks) a další. Více >

Kázání – Být ve světě, ale nebýt ze světa

Velká výzva pro dnešní křesťany:

Být ve světě, ale nebýt ze světa – Jan 17, 13 – 19

Ú: V této velekněžské prosbě Krista je vyjádřeno napětí mezi dvěma krajnostmi.

  1. Na jedné straně být ve světě znamená žít jako věřící člověk s vědomím reálného života, jeho starostmi i radostmi, nežít s hlavou v oblacích, uvědomovat si časnost a omezenost našeho života.
  2. Na druhé straně nebýt ze světa znamená chránit se od druhé krajnosti – splynout s většinovou společností, která v Boha nevěří, přizpůsobit se jeho stylu života, který je v kontrastu s biblickým pojetím odříkání a skromnosti.

Jak vyvážit toto nespojitelné? Jako věřící jsme Ježíšem posláni do světa, ale přitom nemáme nebýt ze světa, nepatřit světu! Není to předem ztracený boj?

Více >

Pozvánka na akce Klubu zdraví

Klub Zdraví

 

Pozvánka na akce – Klub Zdraví (PDF)

 

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým – Jak se mluví o vděčnosti v Bibli?

vděčnost

 

Opěvujte Hospodina děkovnou písní,

hrejte na citeru našemu Bohu…

Ž 147, 7

Hovořil jsem o vděčnosti se skupinou křesťanských studentů. Byl jsem vděčný za otevřenost, s níž kladli své otázky – až do chvíle, kdy mi jeden z nich vyrazil dech dotazem: „Mluvíte o vděčnosti jako o křesťanské ctnosti, ale v Bibli se moc o vděčnosti nemluví. A když se o ní mluví, pak spíše o jejím opaku – o nevděčnosti.“ Musel jsem uznat, že slovo „vděčnost“ nepatří v Bibli k nejčastějším. Důvod je však v tom, že to, co rozumíme slovem „vděčnost“ (latinsky „gratia“) dnes, se tam vyjadřovalo jinak. Jak?

Více >

Proč srdce stůně

Proč srdce stůně

pozvánka Proč srdce stůně

Pozvání na setkání mládeže: Země Živitelka

ZZ2015

Další informace k akci v odkazech níže:

Pozvánka_na_ZŽ_2015

ZZ2015_registrace

http://zivitelka.casd.cz/

 

 

magazín Za obzorem 2015

kornelius-novák-229x300Časopis Za obzorem nabízí inspiraci ze společnosti, psychologie, kultury, médií, vědy, životního stylu a humanitární činnosti.

V aktuálním vydání naleznete články:

  • Setkání, které změnilo život – příběh Kornelia Novaka
  • Proč fungovat jednoduše, když to jde složitě?
  • Projekt UTOPIE
  • Nebeský HOAX – příběh o tom, jak šestiletý kluk zmátl svět
  • Projekty ADRA v Africe

a mnoho dalšího ke stažení zde: časopis Za obzorem 2015

Čtyřicetistránkový magazín za cenu 6 Kč lze objednat

na www.advent-orion.cz.

Časopis je také k dispozici ve sboru CASD Karlovy Vary, Plzeňská 49.