Martina Hurtova

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Martina Hurtova

Novoroční verš  2016

Pozvání na setkání Křesťanského domova

Národní týden manželství

0013

CO JE TÝDEN MANŽELSTVÍ?

Impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život

Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět.

Více >

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým – Léčba nevděčnosti

vděčnost

 

Vděčnost je branou k mnoha nebeským darům.

David Steindl-Rast

 

 

Doma jsme měli studnu. Vody bylo dost. Na zalévání jsme používali ruční pumpu. Na venkově to byla samozřejmost.

Jednou k nám přijela rodina z města, z paneláku. Rodiče se třemi dcerkami. Nejstarší bylo tak dvanáct let. Byli jsme překvapeni, jak si dívky s touto pumpou vyhrály. Celé dopoledne pumpovaly a pumpovaly. Nemohly se toho nasytit. V životě nic takového, jako je ruční pumpa nezažily. Že by ruční pumpa mohla být něčím, zač bychom měli být vděčni? Více >

Pozvání na vánoční program

Pozvánka vánoční program

Modlitební týden

V týdnu od 7. do 14. listopadu proběhne každoroční „Modlitební týden„. Církev adventistů se bude po celém světě scházet ke společným modlitbám a studiu duchovních témat. Také náš sbor se připojí k této aktivitě.

Letošní úvahy pro modlitební týden napsali manželé Klingbeilovi; Gerald – původem z Německa – působí jako učitel starého zákona na Teologickém semináři Andrewsovy univerzity a redaktor církevních časopisů, jeho manželka Chantal pochází z Jižní Afriky a pracuje ve Středisku Ellen Whiteové. Tradičně první přednášku napsal předseda církve – br. Ted Wilson a poslední je sestavena z výroků Ellen G. Whiteové. Téma celého týdne je zaměřeno na brzký příchod Pána Ježíše. Součástí sešitu je také čtení pro děti při modlitebním týdnu. Přednášky můžete stáhnout v elektronické podobě nebo si je můžete zakoupit v traktátu.

Rozpis modlitebního týdne 2015

Rozloučení s Alanem Chlebkem

Milá duchovní rodino,

v pondělí 2. 11. 2015 zemřel po krátké vážné nemoci ve věku 41 let kazatel evangelia Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne Alan Chlebek. Přes všechny otazníky chceme vyjádřit vděčnost Bohu za jeho duchovní dary, kterými sloužil především mladým lidem nejen v Moravskoslezském sdružení.

Více >

Ohlédnutí – Health Expo

health expo obrVe čtvrtek 24. září 2015 proběhla výstava zdraví – Health Expo – v hypermarketu Globus Jenišov za účasti cca 150 registovaných zájemců, kteří absolvovali různá zdravotní měření, masáže ap. u osmi stánků (podle programu NEW START) a řada dalších procházejících občanů si odnesla různé zdravotní tiskoviny, včetně brožury Zdraví a pohoda (50 ks), časopisu Za obzorem (50 ks) a další. Více >

Kázání – Být ve světě, ale nebýt ze světa

Velká výzva pro dnešní křesťany:

Být ve světě, ale nebýt ze světa – Jan 17, 13 – 19

Ú: V této velekněžské prosbě Krista je vyjádřeno napětí mezi dvěma krajnostmi.

  1. Na jedné straně být ve světě znamená žít jako věřící člověk s vědomím reálného života, jeho starostmi i radostmi, nežít s hlavou v oblacích, uvědomovat si časnost a omezenost našeho života.
  2. Na druhé straně nebýt ze světa znamená chránit se od druhé krajnosti – splynout s většinovou společností, která v Boha nevěří, přizpůsobit se jeho stylu života, který je v kontrastu s biblickým pojetím odříkání a skromnosti.

Jak vyvážit toto nespojitelné? Jako věřící jsme Ježíšem posláni do světa, ale přitom nemáme nebýt ze světa, nepatřit světu! Není to předem ztracený boj?

Více >

Pozvánka na akce Klubu zdraví

Klub Zdraví

 

Pozvánka na akce – Klub Zdraví (PDF)