Martina Hurtova

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Martina Hurtova

Bible pro dnešek: Věčné evangelium

V sobotu 9. března 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

 

Identita božího lidu

2. 3. 2019 Kázání: IDENTITA BOŽÍHO LIDU (Galatským 5:25- 6:2) – Tomáš Kábrt

 

Nový začátek

9. 2. 2019 Kázání: NOVÝ ZAČÁTEK  (Jan 1: 1-4) – PhDr. Mgr. Jiří Bauer Ph.D.

 

Rampouch

Poslední lednový víkend putovaly děti z karlovarského oddílu Třináct pramenů do Českých Budějovic. Setkání pathfinderů – RAMPOUCH pořádala oblast Jižní kříž.

Víkendové aktivity byly spojeny s texty 11. – 15. kapitoly Lukášova evangelia.

V sobotním kázání se Roman Buchtel, vedoucí Českého sdružení Klubu Pathfinder zamýšlel nad moudrostí. Zapůsobil na emoce dětí – měly možnost si „přivonět“ ke žluté tekutině asociující  podobenství o marnotratném synu

Při odpoledních aktivitách v parku byly děti rozděleny do skupinek. Na stanovištích plnily úkoly směřované na dobré skutky. Jedním z nich bylo rozveselit smutnou holčičku na houpačce. Čekala jsem, že se jí malí kluci naší skupinky ve složení mamka sardel, Vojta, Ondra a Matyáš pokusí rozesmát. Namísto toho zazněla otázka: „A můžeme tě pohoupat?“ Děti nás učí vidět svět jinýma očima. Často je jejich způsob řešení situace o mnoho rychlejší! Dalšími úkoly bylo rozdělat a udržet oheň, najít vhodné místo kam přenést zraněného kamaráda, pomoci slepému přejít na dané místo, ulovit zvíře lukem a šípem, přenést náklad slalomem, svázat oblečení a vytvořit tak co nejdelší pruh.

 

 

 

 

 

 

Více >

Bible pro dnešek: Sedm pečetí

V sobotu 9. února 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

 

Ježíš vás vždy překvapí

26. 1. 2019 Kázání: JEŽÍŠ VÁS VŽDY PŘEKVAPÍ (Iz 55: – 8-9) – PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Hospodinova píseň

19. 1. 2019 Kázání: HOSPODINOVA PÍSEŇ – Enoch Martínek

Ježíšův revoluční vztah ke ztraceným lidem

12. 1. 2019 Kázání: JEŽÍŠŮV REVOLUČNÍ VZTAH KE ZTRACENÝM LIDEM – Enoch Martínek

Prezentace: Ježíšův revoluční vztah k lidem

  • „Potom Ježíš procházel všemi městy i vesnicemi, učil v tamních synagogách a kázal radostnou zvěst o Božím království. A kamkoli přišel, všude uzdravoval nemoci všeho druhu.“ (Mt 9,35 SNC)
  • „Přišel jsem zachránit ztracené“ (Mt 18,11 SNC).
  • „Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené“ (Lk 19,10 SNC).
  1. To je Ježíšův program osobní služby. Hledal v terénu života ztracené lidi, aby je zachránil. Co nás může inspirovat na jeho způsobu evangelizace? Je možné, abychom aplikovali jeho metodu do naší misijní činnosti?
  2. Sledujme fascinující příběh, který se odehrál u Jákobovy studny nedaleko městečka Sychar (čti Jn 4,1-30). Kdo byla ona žena, kterou Ježíš oslovil? Odkud pocházeli Samařané? Ve Starém Zákoně se o nich mluví v 2 Kr 17,29. V roce 722/721 př. Kr. asyrský král přesunul na sever království Izraele národy, které vyznávaly synkretické náboženství (tj. mechanické spojení různých náboženských systémů). Samaritáni, o nichž je řeč v Novém Zákoně, patřili k národu, jehož původ sahal ke konci 4. stol. př. Kr. Chovali se nepřátelsky vůči obnově Jeruzaléma a chrámu. Vystavěli si svůj chrám na hoře Gerizím. Vzájemné vztahy mezi Židy v Jeruzalémě a Samařany se nevyhnutelně začaly přiostřovat.

Více >

Jak hledat Boží stopy v našem životě

5. 1. 2019 Kázání: JAK HLEDAT BOŽÍ STOPY V NAŠEM ŽIVOTĚ – MgA. Martin Lindtner B.A.