admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

17.02. 2018; Martin Lindtner, Časy se mění – hodnoty zůstávají, 1 Sam 12

Spustit

10.února, 2018; Ladislav LANDSFELD, pravidlo života

Pravidlo

Prezentace z bohoslužby ke „Dni náboženské svobody“

Dne 20. ledna 2018 se uskutečnila v našem sboru bohoslužba ke Dni náboženské svobody. Zde je odkaz na prezentaci, kterou připravil k tématu br. Enoch Martínek: Den náboženské svobody

 

Národní týden manželství 12.-18. února 2018

27.ledna 2018; Martin Lindtner, Moudrost volá na křižovatkách cest

Křižovatky

20.ledna2018; Enoch MARTÍNEK Svoboda z pohledu Bible

BR_011

Moudrost volá na křižovatkách cest: Martin Lindtner

Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá.“              (Přísloví 8,1-3)

 Staří Slované i jiné starověké národy měli křižovatky ve zvláštní úctě. U křižovatek se vysazovaly vybrané druhy stromů, které se stávaly často památnými monumenty. Později památné posvátné stromy často nahradily křesťanské symboly. Proto dnes tak často nalézáme kostely a kapličky na místech, která byla posvátná – na křižovatkách. Na křižovatkách našich cest se můžeme rozhodovat, měnit směr, setkávat se s někým, kdo přichází proti mně. Přelom roku je rovněž křižovatkou, díváme se zpět, kudy jsme přišli, a hledáme novou cestu, kam dál. V roce 2018 každého z nás čeká mnoho takových křižovatek v rodině, zaměstnání i ve sboru, a  na každé křižovatce rozhodování. Určitě se shodneme na tom, že budeme k tomu jako sůl potřebovat moudrost… Více >

13.ledna 2018; Martin Lindtner: Já povedu pouští cestu – novoroční kázání

Press

20.1. 2018, 14:00 – Promítání filmu „Řekni to světu“ o počátcích adventismu

Rádi bychom Vás pozvali na promítání filmu o počátcích adventismu s názvem „Řekni to světu“. Produkce proběhne 20. ledna 2018 od 14:00 v malém sále sborového domu, který se nachází v prvním patře budovy. Pozvánka je ke stažení zde:

Řekni to světu

„Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu jejich největších nadějí. Zatímco se mnoho milleritů zřeklo své víry, malá hrstka mužů a žen odložila své zklamání stranou a nechala se vést Bohem. Více >

Čtvrté přikázání v příběhu o potopě – Martin Lindtner

Novozákonní pisatelé nacházejí ve známém vyprávění o potopě (Gn 6-9) materiál, který jim slouží k ilustraci základních témat křesťanství, jakými jsou například druhý příchod Ježíše Krista (Mt 24,37-38), víra (Ž 11,7) nebo křest (1 Pe 3, 19-22). Při pozornějším čtení zejména 8. kapitoly knihy Genesis si můžeme všimnout, že se v tomto příběhu zrcadlí jako odraz na vodní hladině ještě jeden motiv. Tím je čtvrté přikázání Desatera (Ex 20, 8-11).

Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. (Gn 8,1) Více >