admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

Přednáška prof. Vladimíra Krále – Co rozhoduje o životní spokojenosti?

 

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – bohoslužba 1.12. 2018

Srdečně zveme na bohoslužbu, kde se budeme zabývat otázkou, jakou máme motivaci věřit v Boha uprostřed většinové ateistické společnosti. Bohoslužba se uskuteční v sobotu 1.12. 2018 od 10:50 hodin. Odpoledne od 14:00 pak budete moci shlédnout z videozáznamu přednášku prof. Waltera Veitha na téma „Archeologické vykopávky odhalují pravdu“. Pro bližší informace klikněte zde:

Jaká je motivace věřit v Boha uprostřed většinové ateistické společnosti

Pokec o Desateru 27.10. 2018, 18:00

Pozvání na jubileum sboru Sokolov 9.6. 2018

Ve středu 13. června uplyne 50 let od první veřejné bohoslužby adventistů v Sokolově. Minulí, současní i budoucí členové a přátelé sboru si toto jubileum připomenou při slavnostní bohoslužbě v sobotu 9. června. Bohoslužba začíná v 9:30 v modlitebně Církve adventistů v Sokolově (Kraslická 14). Na programu jsou děkovné modlitby, písně, vyprávění, prezentace ze života sboru a další. Kázat na téma „léto milostivé“ bude Jozef Bajusz, který působil v Sokolově jako kazatel od roku 1973 do roku 1983. Velkou měrou se podílel na stavbě modlitebny na Šenvertu, která byla otevřena 22.12.1979. Do té doby se od roku 1968 sokolovští adventisté scházeli v modlitebně Československé církve husitské v místech, kde dnes stojí „pečovatelák“ u kláštera. Dopolední program povede Bohuslav Zámečník, kazatel, který patřil se svými rodiči a sourozenci k zakládajícím členům sokolovského sboru, odpolední program  od 14:00 pak současný kazatel sboru Martin Lindtner. Na bohoslužbu i slavnostní hostinu jsou všichni srdečně zváni!

Den evangelizace prostřednictvím internetu

Zde si můžete stáhnout prezentaci, kterou vytvořil br. Enoch Martínek u příležitosti „Dne evangelizace prostřednictvím internetu“: Den evangelizace internetem

Kázání br. Enoch Martínek: Jak zasáhnout celý svět evangeliem?

(ke dni evangelizace prostřednictvím internetu – globální misie – 2015-2020)

„Pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy neztratí svou platnost. Ohlašoval ji všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků i národností.“ Zj 14,6 SNC

  • Koho se nejvíce týká zvěstování tohoto radostného poselství? Kdo má být jeho nositelem? Boží lid poslední doby.
  • A kdo je jeho adresátem – příjemcem? Všichni lidé.

Těchto několik slov z Bible se nejvíce týká Božího lidu ostatku.  Jak církev adventistů s.d. může zasáhnout celý svět poselstvím o Ježíši Kristu? Dnes se plní před našima očima dávná předpověď proroka Jana o globální misii.

Jeden z předchozích předsedů Generální konference, bratr Robert S. Folkenberg řekl: „Naléhavost trojandělského poselství nás vyzývá, aby byly využity všechny metody a prostředky. Právě tak jako letnice byly výslednicí sjednocení Ježíšových následovníků, tak stejně i dnes je mohou způsobit nebo vyvolat podobné okolností“. Více >

21.dubna 2018; bratr Martin Lindtner – Obraz Ježíše Krista v dopise do Laodiceji

Laodicea

Jak zasáhnout evangeliem celý svět

Srdečně zveme na bohoslužbu s názvem „Jak zasáhnout evangeliem celý svět“ a na další přednášku formou projekce v rámci Klubu zdraví „Naše zdraví – naše volba“. Obě setkání proběhnou v sobotu 28.4. od 10:50 hodin bohoslužba a od 14:00 Klub zdraví.

Pozvánka ke stažení:Evangelium pro celý svět

14.dubna 2018; Vítek VURST, Království Boží je mezi Vámi

KRÁLOVSTVÍ

7.dubna 2018; Tomáš Libotovský Které slovo v evangeliu je nejdůležitější?

Tomáš