Hospodinova píseň

19. 1. 2019 Kázání: HOSPODINOVA PÍSEŇ – Enoch Martínek

Ježíšův revoluční vztah ke ztraceným lidem

12. 1. 2019 Kázání: JEŽÍŠŮV REVOLUČNÍ VZTAH KE ZTRACENÝM LIDEM – Enoch Martínek

Prezentace: Ježíšův revoluční vztah k lidem

  • „Potom Ježíš procházel všemi městy i vesnicemi, učil v tamních synagogách a kázal radostnou zvěst o Božím království. A kamkoli přišel, všude uzdravoval nemoci všeho druhu.“ (Mt 9,35 SNC)
  • „Přišel jsem zachránit ztracené“ (Mt 18,11 SNC).
  • „Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené“ (Lk 19,10 SNC).
  1. To je Ježíšův program osobní služby. Hledal v terénu života ztracené lidi, aby je zachránil. Co nás může inspirovat na jeho způsobu evangelizace? Je možné, abychom aplikovali jeho metodu do naší misijní činnosti?
  2. Sledujme fascinující příběh, který se odehrál u Jákobovy studny nedaleko městečka Sychar (čti Jn 4,1-30). Kdo byla ona žena, kterou Ježíš oslovil? Odkud pocházeli Samařané? Ve Starém Zákoně se o nich mluví v 2 Kr 17,29. V roce 722/721 př. Kr. asyrský král přesunul na sever království Izraele národy, které vyznávaly synkretické náboženství (tj. mechanické spojení různých náboženských systémů). Samaritáni, o nichž je řeč v Novém Zákoně, patřili k národu, jehož původ sahal ke konci 4. stol. př. Kr. Chovali se nepřátelsky vůči obnově Jeruzaléma a chrámu. Vystavěli si svůj chrám na hoře Gerizím. Vzájemné vztahy mezi Židy v Jeruzalémě a Samařany se nevyhnutelně začaly přiostřovat.

Více >

Jak hledat Boží stopy v našem životě

5. 1. 2019 Kázání: JAK HLEDAT BOŽÍ STOPY V NAŠEM ŽIVOTĚ – MgA. Martin Lindtner B.A.

 

Plán akcí mládeže ČS CASD

Stránky mládeže Českého sdružení CASD: 

Mládež NET

Facebook – Youth of Bohemia

Každodenní zamyšlení

Novoroční nabídka občanského sdružení Prameny zdraví

Novoroční výprodej několika knižních titulů zde: https://www.magazinzdravi.cz/knihy

Chcete-li dostávat letošní ranní zamyšlení –  jitřenku Vírou k Pánu se dívej každý den e-mailovou poštou, stačí se přihlásit k odběru zde: https://www.magazinzdravi.cz/jitrenka/2019-01-01.

Prameny zdraví jsou občanským sdružením, které bylo založeno v roce 1991. Posláním OS Prameny zdraví je sdílet se s poznáním v oblasti zdravé výživy, prevence, přírodní léčby a zdravého životního stylu, předávat zkušenosti a pomáhat k ozdravění jednotlivců i mezilidských vztahů. – To nejlepší, co jsme přijali, předáváme dál.

Pozvání na sobotu 12. ledna 2019 – Den zdraví

Přijměte pozvání na sobotu 12. ledna 2019DEN ZDRAVÍ

Dopolední kázání na téma:
JEŽÍŠŮV REVOLUČNÍ VZTAH KE ZTRACENÝM LIDEM

Začátek od 10:50 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne v klubu zdraví od 14.00 hod.:
KURZ ZDRAVÉ VÝŽIVY (NutritionFact.org)

 

 

Sborový dům církve adventistů s.d. Karlovy Vary, Plzeňská 49
Pozvánky na akce Klubů zdraví

PDF pozvánka

Buďte světlem

8. 12. 2018 Kázání: BUĎTE SVĚTLEM – Miroslav Bísek

Chápete, co jsem vám učinil?

22. 12. 2018 Kázání: „Chápete, co jsem vám učinil?“ – o obřadu mytí nohou J 13,12-20 – MgA. Martin Lindtner B.A.

30. výročí otevření modlitebny

Fotografie z modlitebny Církve českobratrské evangelické

 

V sobotu 20. 10. 2018 oslavil karlovarský sbor Církve adventistů s.d. 30. výročí otevření nové modlitebny.

Pozvaní hosté Jan Moravec, Rudolf Reitz, Pavel Zvolánek a členové karovarského sboru František Byrtus, Miroslav Filipec zavzpomínali na začátky stavby modlitebny, vybudované svépomocí. Po skončení zákazu církve, od roku 1956 do roku 1989 se členové sboru scházeli v modlitebně Církve českobratrské evangelické na Třídě jednotných odborů 33 (dnes Zahradní ulice). Tam se konaly bohoslužby až do roku 1989, kdy byla otevřena vlastní modlitebna na Plzeňské ul.č.49.

Více >