Přednášky o vztazích „Já a Ty“, podzim 2017

Bible pro dnešek: Zákon a život křesťana (Římanům 7. kapitola)

Re-form-ace: Stačí evangelium (2/8)

Přednáška: Křesťanská spiritualita v dějinách – Mgr. Luděk Svrček

Srdečně zveme na další přednášku z podzimního cyklu „Já a Ty“, tentokrát s názvem „Křesťanská spiritualita v dějinách“. Hostem bude církevní historik z Prahy Mgr. Luděk Svrček (bývalý ředitel Teologického semináře Církve adventistů s.d.) Přednášející nás pozve na procházku napříč pestrými dějinami křesťanské spirituality, kde bude hledat inspiraci pro duchovní život současného člověka.  Součástí přednášky bude i diskuse k danému tématu. Po skončení bude připraveno pro účastníky drobné pohoštění i možnost osobního rozhovoru s hostem. Vstup zdarma.

Re-form-ace: Stačí Bible? (1/8)

Bible pro dnešek: Přemáhat hřích (Římanům 6. kapitola)

 

Jozue – svatá slova v knize Jozue: Jiří Beneš

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který
– je koncipován jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby text byl dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní zanlostí z četby Starého zákona,
– se soustředí na detaily textu a zohledňuje klíčové postavení, které v knize mají Hospodinovy výroky,
– obsahuje analýzu těchto výroků, sleduje způsob práce autora textu s Hospodinovými výroky a vliv výroků na slova jednajících postav, na jednání druhé generace Izraelců obsazujících zaslíbenou zemi i na události v Kenaánu,
– je založen na tom, že kniha Jozue je bohoslužebný text s ambicí formovat duchovní život posluchačů (Judejců v exilu) důvěřujcích tomu, co Hospodin ve svých výrocích říká,
– zohledňuje důraz na potenciál svědectví o Božích činech v ústní tradici (v kolektivní paměti) izraelské komunity. Více >

Uprostřed hledání sám jsem byl nalezen – aneb biblické svědectví o víře

Možná jste se už setkali s duchovními, kteří se během své služby stali ateisty a ze služby odešli. Určitě znáte kazatele, kteří o sobě tvrdí, že byli dříve ateisty, pak uvěřili, vnímali povolání ke službě a vstoupili do ní. V posledních letech se však objevil na holandské scéně unikátní případ faráře Klaase Hendrikse, který o sobě tvrdí, že v Boha nikdy nevěřil a ateismus neopustil ani poté, co se rozhodl stát se farářem. Naopak jej teologická příprava na službu duchovního v jeho ateismu ještě více utvrdila. V roce 2007 vydal knihu s názvem: Věřit v boha, který neexistuje: manifest ateistického faráře, ve které tvrdí, že vždy byl, je a hodlá zůstat ateistou. Více >

4.11. 2017; Vladimír Král – V čem se lišíme?

Power play

21.10.2017; Enoch MARTÍNEK, Zjevení 14,7 Bojte se Boha a vzdejte mu slávu..

Power pley

14.10.2017; Martin Lindtner; Potěšte, potěšte můj lid………!

Power